1. A_ITMG020. Ierīces interneta pieejamībai mājsaimniecībās gada sākumā, 2004.-2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 20945 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016.

  1. Griezumi: Kopā visās mājsaimniecībās, 1 pieaugušais, 1 pieaugušais ar bērniem, 2 pieaugušie, ..., 4. kvartile (22)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (8)
  3. Ierīces: Galddators, Portatīvais dators, Plaukstdators, Mobilais tālrunis ar interneta iespējām (GPRS, UMTS), ..., Spēļu pults (7)
  4. Grupa: % no mājsaimniecību kopskaita, % no mājsaimniecībām ar interneta pieslēgumu, (2)


 2. A_ITMG031. Interneta pieslēgumu veidi mājsaimniecībās gada sākumā, 2004.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 36717 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016.

  1. Griezumi: Kopā visās mājsaimniecībās, 1 pieaugušais, 1 pieaugušais ar bērniem, 2 pieaugušie, ..., 4. kvartile (22)
  2. Pieslēguma veids: Platjoslas interneta pieslēgums, Nav platjoslas interneta pieslēgums, Nezināms, Iezvanpieeja ar fiksēto tālruņa līniju vai ISDN, ..., Mobilais tālruņa tīkla platjoslas pieslēgums, izmantojot USB modemu, portatīvā datora datu karti u.c. (12)
  3. Grupa: % no mājsaimniecību kopskaita, % no mājsaimniecībām ar interneta pieslēgumu, (2)
  4. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2013 (10)


 3. A_ITMG050. Iedzīvotāju interneta izmantošanas vietas gada sākumā (% no personām, kas lietojušas internetu pēdējo 3 mēnešu laikā), 2004.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3720 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2013 (10)
  2. Interneta izmantošanas vieta: Mājās, Darbavietā, Izglītības iestādē, Citur, (4)


 4. A_ITMG090. Informācijas tipi, kādi tiek glabāti vai koplietoti glabātuves vietās internetā (% no interneta lietotājiem attiecīgajā grupā), 2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6402 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016.

  1. Iedzīvotāju grupa: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 gadu vecumā, ..., Latgales reģions (22)
  2. Gads: 2014, (1)
  3. Failu veidi: Teksti, rēķintabulas vai elektroniskās prezentācijas, Fotogrāfijas, Mūzika, Video (t.sk. filmas, TV raidījumi), (4)


 5. A_ITMG100. Iedzīvotāji, kuri ir maksājuši par glabātuves vietām internetā vai failu koplietošanu (% no mākoņdatošanas pakalpojumu lietotājiem attiecīgajā grupā), 2014.g

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4861 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016.

  1. Iedzīvotāju grupa: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 gadu vecumā, ..., Latgales reģions (22)
  2. Gads: 2014, (1)


 6. A_ITMG110. Galvenie iemesli, kāpēc tiek glabāti vai koplietoti faili glabātuvju vietās internetā (% no mākoņdatošanas pakalpojumu lietotājiem attiecīgajā grupā), 2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7114 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016.

  1. Iedzīvotāju grupa: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 gadu vecumā, ..., Latgales reģions (22)
  2. Gads: 2014, (1)
  3. Iemeslu veidi: Iespēja lietot failus no jebkuras ierīces vai vietas, Iespēja glabāt liela apjoma datus, Aizsardzība pret datu zudumu, Ērta iespēja koplietot failus ar citiem, Piekļuve lielai mūzikas, TV programmu vai filmu bibliotēkai (5)


 7. A_ITMG120. Problēmas, ar kurām iedzīvotāji ir saskārušies, lietojot glabātuves vietas vai failu koplietošanu internetā (% no mākoņdatošanas pakalpojumu lietotājiem attiecīgajā grupā), 2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8825 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016.

  1. Iedzīvotāju grupa: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 gadu vecumā, ..., Latgales reģions (22)
  2. Gads: 2014, (1)
  3. Problēmu veidi: Lēns piekļuves ātrums vai lietošana, Nesaderība starp dažādām ierīcēm vai failu formātiem, Tehniskas servera problēmas, piemēram, pakalpojums nav pieejams, Datu nonākšana trešo personu rokās, drošības problēmu vai drošības noteikumu pārkāpumu dēļ, ..., Nav bijusi saskarsme ar šīm problēmām (8)


 8. A_ITMG130. Iemesli, kāpēc netiek izmantotas glabātuves vietas internetā (% no mākoņdatošanas pakalpojumu nelietotājiem attiecīgajā grupā), 2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7284 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016.

  1. Iedzīvotāju grupa: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 gadu vecumā, ..., Latgales reģions (22)
  2. Gads: 2014, (1)
  3. Iemeslu veidi: Glabā failus savās ierīcēs, e-pastā vai praktiski neglabā failus, Izmanto citus veidus kā koplietot failus (e-pasts, sociālie mediji, USB ierīce), Zināšanu trūkums par to, kā izmantot šādas glabātuves vietas, Bažas par drošību un privātumu, Bažas par pakalpojumu sniedzēja uzticamību (5)


 9. A_ITUG030. Interneta izmantošana uzņēmumos sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā), 2008.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5520 Izmaiņas veiktas:

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (5)


 10. A_ITUG040. Interneta izmantošanas mērķi uzņēmumos sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (% no internetu lietojošo uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā), 2008.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6629 Izmaiņas veiktas:

  1. Izmantošanas mērķi: Pavisam (interneta izmantošana uzņēmumos sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām), informācijas iegūšana, veidlapas lejupielādēšana (piem., nodokļu veidlapas), aizpildītu veidlapu iesniegšana, ..., priekšlikumu iesniegšana valsts un pašvaldību iestāžu elektroniskajās iepirkumu sistēmās (11)
  2. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, (4)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (5)


 11. A_ITUG100. Automatizētā datu apmaiņa uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā), 2009.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3169 Izmaiņas veiktas:

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, (4)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, (4)


 12. A_ITUG110. Automatizētās datu apmaiņas izmantošanas mērķi uzņēmumos (% no uzņēmumiem, kuri izmanto automatizēto datu apmaiņu attiecīgajā grupā), 2009.-2010.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5246 Izmaiņas veiktas:

  1. Automatizētās datu apmaiņas izmantošanas mērķi:: lai nosūtītu pasūtījumus piegādātājiem, lai saņemtu elektroniskos rēķinus, lai saņemtu pasūtījumus no klientiem, lai nosūtītu elektroniskos rēķinus, ..., lai nosūtītu vai saņemtu datus uz/no valsts un pašvaldību iestādēm (piem., nodokļu atmaksa, statistikas dati u.tml.) (8)
  2. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, (4)
  3. Gads: 2009, 2010, (2)


 13. A_ITUG151. IKT funkciju nodrošinājums uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā), 2014.-2017.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 20145 Izmaiņas veiktas:

  1. IKT funkcijas: IKT infrastruktūras uzturēšana (serveri, datori, printeri, tīkli) uzņēmumā, Biroja programmatūras atbalsts (teksta apstrāde, izklājlapas, utt.), Uzņēmējdarbības vadības programmatūru/sistēmu izveide, Uzņēmējdarbības vadības programmatūru/sistēmu atbalsts (ERP, CRM, HR, datubāzes), ..., Drošība un datu aizsardzība (drošības pārbaudes, drošības programmatūra) (7)
  2. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  3. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  4. Nodrošinājuma veids: Pašu darbinieki, ieskaitot mātes uzņēmuma vai filiāles darbiniekus, Ārējais piegādātājs, Netika izmantots, (3)


 14. A_ITUG210. Faktori, kuri ierobežo uzņēmumus izmantot mākoņdatošanas pakalpojumus, 2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10162 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2014, (1)
  3. Rādītāji: % no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā, kuri maksā par mākoņdatošanas pakalpojumiem, % no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā, kuri nemaksā par mākoņdatošanas pakalpojumiem, (2)
  4. Faktori: Risks drošībai, Grūtības piekļūt datiem vai programmatūrai, Sarežģīti atteikties no pakalpojuma vai nomainīt pakalpojumu sniedzēju (tostarp bažas par datu pārnesamību), Nav skaidrības par datu atrašanās vietu, ..., Trūkst zināšanu par mākoņdatošanu (7)


 15. A_ITUG251. Uzņēmumu izsniegto/ nosūtīto rēķinu formas citiem uzņēmumiem vai valsts vai pašvaldību iestādēm, 2015.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5930 Izmaiņas veiktas:

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2015, (1)
  3. Rēķinu nosūtītājs/ saņēmējs: Citi uzņēmumi, Valsts vai pašvaldību iestādes, Privātpersonas, (3)


 16. A_ITUG290. Uzņēmumi, kam ir noteikta IKT drošības politika (% no uzņēmumu kopskaita), 2015.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4668 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2015, (1)


 17. A_ITUG300. IKT drošības politikas riski uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita), 2015.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5467 Izmaiņas veiktas: 19.10.2016.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2015, (1)
  3. Riski: datu iznīcināšana vai sabojāšana uzbrukuma vai negaidīta incidenta dēļ, konfidenciālu datu atklāšana, ielaušanās, domēnsagrozes, pikšķerēšanas vai negadījuma dēļ, IKT pakalpojumu nepieejamība, ko radījis uzbrukums no ārpuses, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement