1. A_JVSG020. Aizņemtās darbvietas pa profesijām un pēc dzimuma (oktobrī), 2004.-2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 55926 Izmaiņas veiktas: 18.03.2016.

  1. Gads: 2004, 2005, (2)
  2. Profesiju klasifikators: Visas profesijas, 1 Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji, 11 Likumdevēji, valsts amatpersonas un vadītāji, 111 Likumdevēji, ..., 933 Transporta strādnieki un krāvēji (155)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskais sektors, budžeta iestādes, ..valsts budžeta iestādes, ..., Privātais sektors (7)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 2. A_JVSG030. Aizņemtās darbvietas pa profesiju pamatgrupām statistiskajos reģionos (oktobrī), 2004.-2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10695 Izmaiņas veiktas: 18.03.2016.

  1. Gads: 2004, 2005, (2)
  2. Sektors: Pavisam, Sabiedriskais sektors, budžeta iestādes, ..valsts budžeta iestādes, ..., Privātais sektors (7)
  3. Profesiju pamatgrupas: Visas profesijas, 1. Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji, 2. Vecākie speciālisti, 3. Speciālisti, ..., 9. Vienkāršās profesijas (10)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)


 3. A_JVSG070. Strādājošo skaits pamatdarbā pēc faktiskās darba vietas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos, 1997.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 15078 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2008 (12)
  3. Rādītāji: Tūkst. cilvēku, sabiedriskajā sektorā, % no kopskaita, privātajā sektorā, % no kopskaita, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement