1. A_DRG020. Atsevišķu dzīvnieku un augu sugu stāvokļa novērtējums, 1995.-2004.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3247 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Zīdītāji, Putni, Zivis, Rāpuļi, ..., Paparžaugi (7)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2004 (10)
  3. Sugu skaits: Zināmo sugu skaits, no tām minētas Latvijas Sarkanajā grāmatā, (2)


 2. A_DRG050. Nacionālie parki un rezervāti gada beigās, 1990.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10714 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Kopējā aizsargājamā platība, ha, Augu sugu skaits, no tiem aizsargājamie augi, Zīdītāju sugu skaits, ..., Zivju sugu skaits (8)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2009 (20)
  3. Parki, Rezervāti (dibināšanas gads): Gaujas Nacionālais parks (1973), Ķemeru Nacionālais parks (1997), Slīteres Nacionālais parks (1921), Rāznas Nacionālais parks (2007), ..., Teiču Dabas rezervāts (1982) (8)


 3. A_DRG060. Svarīgāko derīgo izrakteņu krājumi gada beigās, 1994.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7563 Izmaiņas veiktas:

  1. Izrakteņi: Dolomīts, milj. m³, Māls ķieģeļiem, milj. m³, Māls keramzītam, milj. m³, Smilts un grants maisījums, milj. m³, ..., Kūdra, milj. t ar mitrumu 40% (13)
  2. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2008 (15)
  3. Izpētītie, Novērtētie: PAVISAM, izpētītie, novērtētie, (3)


 4. A_DRG070. Svarīgāko derīgo izrakteņu ieguve, 1991.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4447 Izmaiņas veiktas:

  1. Izrakteņi: Dolomīts, tūkst. m³, Māls ķieģeļiem, tūkst. m³, Māls keramzītam, tūkst. m³, Smilts un grants maisījums, tūkst. m³, ..., Kūdra, tūkst. t ar mitrumu 40% (11)
  2. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2008 (18)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement