1. A_IE060m. Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija Latvijā pa mēnešiem

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23227 Izmaiņas veiktas:

    1. GadsMēnesis: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2011M12 (264)
    2. Rādītājs: Imigrācija no citām valstīm, Emigrācija uz citām valstīm, Migrācijas saldo, (3)