1. ARA30. Uzņēmumi, kuros tiek organizēta arodmācība, pa apmācības formām, pēc darbības veida 1999. un 2005. gadā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3689 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006.

  1. Uzņēmumu pamatdarbības veids (NACE 1.1.red.): PAVISAM (C-O), Apstrādes rūpniecība (D), Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; auto, moto, sadzīves priekšmetu un aparatūras remonts (G), Finanšu starpniecība (J), ..., Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;elektroenerģ., gāzes un ūdens apgāde; būvniecība; viesnīcas un restorāni; transports, glabāšana un sakari (C,E,F,H,I) (7)
  2. Gads: 1999, 2005, (2)
  3. Apmācības formas: Visas apmācības formas, Kursi, Citas apmācības formas, (3)


 2. ARA31. Uzņēmumi, kuros tiek organizēta arodmācība, pa apmācības formām, pēc uzņēmuma lieluma 1999. un 2005. gadā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2928 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006.

  1. Darbinieku skaits uzņēmumos: Uzņēmumu īpatsvars, PAVISAM, ..ar darbinieku skaitu 10-49, ..ar darbinieku skaitu 50-249, ..ar darbinieku skaitu >= 250, (4)
  2. Gads: 1999, 2005, (2)
  3. Apmācības formas: Visas apmācības formas, Kursi, Citas apmācības formas, (3)


 3. ARA32. Darbinieki, kuri piedalās arodmācību kursos, pēc dzimuma un uzņēmuma darbības veida 1999. un 2005. gadā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3571 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006.

  1. Uzņēmumu pamatdarbības veids (NACE 1.1.red.): PAVISAM (C-O), Apstrādes rūpniecība (D), Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; auto, moto, sadzīves priekšmetu un aparatūras remonts (G), Finanšu starpniecība (J), ..., Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;elektroenerģ., gāzes un ūdens apgāde; būvniecība; viesnīcas un restorāni; transports, glabāšana un sakari (C,E,F,H,I) (7)
  2. Gads: 1999, 2005, (2)
  3. Dzimums: Kopā, Vīrieši, Sievietes, (3)


 4. ARA33. Darbinieki, kuri piedalās arodmācību kursos, pēc dzimuma un uzņēmuma lieluma 1999. un 2005. gadā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2834 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006.

  1. Darbinieku skaits: Darbinieku īpatsvars, PAVISAM, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu 10-49, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu 50-249, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu >= 250, (4)
  2. Gads: 1999, 2005, (2)
  3. Dzimums: Kopā, Vīrieši, Sievietes, (3)


 5. ARA34. Arodmācību kursos pavadītais laiks pēc apmācību nozares un uzņēmuma darbības veida 1999. gadā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4019 Izmaiņas veiktas: 01.01.2001.

  1. Uzņēmumu pamatdarbības veids (NACE 1.1.red.): PAVISAM (C-O), Apstrādes rūpniecība (D), Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; auto, moto, sadzīves priekšmetu un aparatūras remonts (G), Finanšu starpniecība (J), ..., Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;elektroenerģ., gāzes un ūdens apgāde; būvniecība; viesnīcas un restorāni; transports, glabāšana un sakari (C,E,F,H,I) (7)
  2. Apmācību nozare: Svešvalodas, Tirdzniecība un tirgzinības, Grāmatvedība un finanses, Vadība un administrēšana, ..., Citi apmācības priekšmeti (11)


 6. ARA35. Arodmācību kursos pavadītais laiks pēc apmācību nozares un uzņēmuma lieluma 1999. gadā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3252 Izmaiņas veiktas: 01.01.2001.

  1. Darbinieku skaits: Arodmācību kursos pavadītais laiks, PAVISAM, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu 10-49, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu 50-249, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu >= 250, (4)
  2. Apmācību nozare: Svešvalodas, Tirdzniecība un tirgzinības, Grāmatvedība un finanses, Vadība un administrēšana, ..., Citi apmācības priekšmeti (11)


 7. ARA36. Arodmācību kursos pavadītais laiks pēc apmācību nozares un uzņēmuma darbības veida 2005. gadā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4243 Izmaiņas veiktas: 01.01.2007.

  1. Uzņēmumu pamatdarbības veids (NACE 1.1.red.): PAVISAM (C-O), Apstrādes rūpniecība (D), Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; auto, moto, sadzīves priekšmetu un aparatūras remonts (G), Finanšu starpniecība (J), ..., Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;elektroenerģ., gāzes un ūdens apgāde; būvniecība; viesnīcas un restorāni; transports, glabāšana un sakari (C,E,F,H,I) (7)
  2. Apmācību nozare: Personības attīstība un darba organizācija, Svešvalodas un dzimtā valoda, Tirdzniecība un tirgzinības, Finanses, grāmatvedība, vadība un administrēšana, biroja darbs, ..., Citi apmācības priekšmeti (9)


 8. ARA37. Arodmācību kursos pavadītais laiks pēc apmācību nozares un uzņēmuma lieluma 2005. gadā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3483 Izmaiņas veiktas: 01.01.2007.

  1. Darbinieku skaits: Arodmācību kursos pavadītais laiks, PAVISAM, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu 10-49, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu 50-249, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu >= 250, (4)
  2. Apmācību nozare: Personības attīstība un darba organizācija, Svešvalodas un dzimtā valoda, Tirdzniecība un tirgzinības, Finanses, grāmatvedība, vadība un administrēšana, biroja darbs, ..., Citi apmācības priekšmeti (9)


 9. ARA38. Arodmācību kursos pavadītais laiks pēc dalībnieku dzimuma un darbības veida 1999. un 2005. gadā (stundas)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4215 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006.

  1. Rādītājs: Stundas uz vienu kursu dalībnieku, Stundas uz vienu darbinieku (visos uzņēmumos), Stundas uz vienu darbinieku (uzņēmumos, kuros organizē kursus), (3)
  2. Uzņēmumu pamatdarbības veids (NACE 1.1.red.): PAVISAM (C-O), Apstrādes rūpniecība (D), Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; auto, moto, sadzīves priekšmetu un aparatūras remonts (G), Finanšu starpniecība (J), ..., Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;elektroenerģ., gāzes un ūdens apgāde; būvniecība; viesnīcas un restorāni; transports, glabāšana un sakari (C,E,F,H,I) (7)
  3. Gads: 1999, 2005, (2)
  4. Dzimums: Kopā, Vīrieši, Sievietes, (3)


 10. ARA39. Arodmācību kursos pavadītais laiks pēc dalībnieku dzimuma un darbinieku skaita uzņēmumā 1999. un 2005. gadā (stundas)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3343 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006.

  1. Rādītājs: Stundas uz vienu kursu dalībnieku, Stundas uz vienu darbinieku (visos uzņēmumos), Stundas uz vienu darbinieku (uzņēmumos, kuros organizē kursus), (3)
  2. Darbinieku skaits: PAVISAM, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu 10-49, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu 50-249, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu >= 250, (4)
  3. Gads: 1999, 2005, (2)
  4. Dzimums: Kopā, Vīrieši, Sievietes, (3)


 11. ARA40. Uzņēmumi, kuriem bija arodmācību plāns, pēc darbības veida 1999. un 2005. gadā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3219 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006.

  1. Uzņēmumu pamatdarbības veids (NACE 1.1.red.): PAVISAM (C-O), Apstrādes rūpniecība (D), Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; auto, moto, sadzīves priekšmetu un aparatūras remonts (G), Finanšu starpniecība (J), ..., Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;elektroenerģ., gāzes un ūdens apgāde; būvniecība; viesnīcas un restorāni; transports, glabāšana un sakari (C,E,F,H,I) (7)
  2. Gads: 1999, 2005, (2)


 12. ARA41. Uzņēmumi, kuriem bija arodmācību plāns, pēc uzņēmuma lieluma 1999. un 2005. gadā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2492 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006.

  1. Darbinieku skaits uzņēmumos: PAVISAM, ..ar darbinieku skaitu 10-49, ..ar darbinieku skaitu 50-249, ..ar darbinieku skaitu >= 250, (4)
  2. Gads: 1999, 2005, (2)


 13. ARA42. Arodmācību kursu izmaksas un dalībnieku skaits pēc uzņēmuma darbības veida 2005. gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3645 Izmaiņas veiktas: 01.01.2007.

  1. Uzņēmumu pamatdarbības veids (NACE 1.1.red.): PAVISAM (C-O), Apstrādes rūpniecība (D), Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; auto, moto, sadzīves priekšmetu un aparatūras remonts (G), Finanšu starpniecība (J), ..., Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;elektroenerģ., gāzes un ūdens apgāde; būvniecība; viesnīcas un restorāni; transports, glabāšana un sakari (C,E,F,H,I) (6)
  2. Rādītājs: Kursu izmaksas, tūkst. euro, Dalībnieku skaits, tūkst., Kursu izmaksas uz vienu dalībnieku, euro, (3)


 14. ARA43. Arodmācību kursu izmaksas un dalībnieku skaits pēc uzņēmuma lieluma 2005. gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2902 Izmaiņas veiktas: 01.01.2007.

  1. Darbinieku skaits uzņēmumos: PAVISAM, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu 10-49, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu 50-249, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu >= 250, (4)
  2. Rādītājs: Kursu izmaksas, tūkst. euro, Dalībnieku skaits, tūkst., Kursu izmaksas uz vienu dalībnieku, euro, (3)


 15. ARA44. Iemesli, kas ietekmēja uzņēmuma arodmācību aktivitāšu iespējas 2005. gadā, pa uzņēmuma darbības veidiem (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4306 Izmaiņas veiktas: 01.01.2007.

  1. Uzņēmumu pamatdarbības veids (NACE 1.1.red.): PAVISAM (C-O), Apstrādes rūpniecība (D), Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; auto, moto, sadzīves priekšmetu un aparatūras remonts (G), Finanšu starpniecība (J), ..., Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde; būvniecība; viesnīcas un restorāni; transports, glabāšana un sakari (C,E,F,H,I) (7)
  2. Rādītājs: Darbinieku lielā darba slodze un ierobežotas laika iespējas, Augstās arodmācību kursu izmaksas, Nav nepieciešamības, Piemērotu arodmācību kursu piedāvājuma trūkums tirgū, ..., Citi iemesli (8)


 16. ARA45. Iemesli, kas ietekmēja uzņēmuma arodmācību aktivitāšu iespējas 2005. gadā, pēc uzņēmuma lieluma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3513 Izmaiņas veiktas: 01.01.2007.

  1. Darbinieku skaits uzņēmumos: PAVISAM, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu 10-49, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu 50-249, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu >= 250, (4)
  2. Rādītājs: Darbinieku lielā darba slodze un ierobežotas laika iespējas, Augstās arodmācību kursu izmaksas, Nav nepieciešamības, Piemērotu arodmācību kursu piedāvājuma trūkums tirgū, ..., Citi iemesli (8)


 17. ARA46. Uzņēmumi, kuros tiek organizēta sākotnējā arodmācība, un dalībnieku īpatsvars tajā, pēc uzņēmuma darbības veida 2005. gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4642 Izmaiņas veiktas: 01.01.2007.

  1. Uzņēmumu pamatdarbības veids (NACE 1.1.red.): PAVISAM (C-O), Apstrādes rūpniecība (D), Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; auto, moto, sadzīves priekšmetu un aparatūras remonts (G), Finanšu starpniecība (J), ..., Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;elektroenerģ., gāzes un ūdens apgāde; būvniecība; viesnīcas un restorāni; transports, glabāšana un sakari (C,E,F,H,I) (7)
  2. Rādītāji: Uzņēmumi, kuros tiek organizēta sākotnējā arodmācība, % no kopējā uzņēmumu skaita, Dalībnieki sākotnējā arodmācībā, pavisam, % no kopējā darbinieku skaita, Vīrieši sākotnējā arodmācībā, % no kopējā darbinieku skaita, Sievietes sākotnējā arodmācībā, % no kopējā darbinieku skaita, (4)


 18. ARA47. Uzņēmumi, kuros tiek organizēta sākotnējā arodmācība, un dalībnieku īpatsvars tajā, sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma 2005. gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3859 Izmaiņas veiktas: 01.01.2007.

  1. Darbinieku skaits: PAVISAM, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu 10-49, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu 50-249, ..uzņēmumos ar darbinieku skaitu >= 250, (4)
  2. Rādītāji: Uzņēmumi, kuros tiek organizēta sākotnējā arodmācība, % no kopējā uzņēmumu skaita, Dalībnieki sākotnējā arodmācībā, pavisam, % no kopējā darbinieku skaita, Vīrieši sākotnējā arodmācībā, % no kopējā darbinieku skaita, Sievietes sākotnējā arodmācībā, % no kopējā darbinieku skaita, (4)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement