A_KUG100. Kultūrizglītības iestādes republikas pilsētās un rajonos gada beigās, 1990.-2007.g.
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Teritoriālā vienība

Kopā 40 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 3 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 19 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
01.01.2008.
Datus sagatavoja:
Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa
Mērvienība:
.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
A_KUG100
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Rādītāji
Publiskās bibliotēkas, skaits
Ieskaitot Latvijas Nacionālo bibliotēku un sākot no 2002.gada, arī Latvijas Akadēmisko bibliotēku.
Krājums publiskajās bibliotēkās, tūkst. eksemplāru
Ieskaitot Latvijas Nacionālo bibliotēku un sākot no 2002.gada, arī Latvijas Akadēmisko bibliotēku.