A_SKG020. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos; 1990.-2009.g.
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Teritoriālā vienība Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 41 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 20 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
06.04.2016.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas metodoloģijas daļa
Mērvienība:
skaits
Nākamā atjaunināšana
06.04.2017.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
A_SKG020
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Teritoriālā vienība
LATVIJA
Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi, kuri izdarīti transporta līdzekļos un interneta vidē, atsevišķos gadījumos nav sadalīti pa pilsētām un rajoniem, tāpēc veikto noziedzīgo nodarījumu summa reģionos nesakrīt ar noziegumu skaitu valstī kopumā.
Rādītāji
Noziedzīgu nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotāju
Sākot ar 2009. gadu iedzīvotāju skaits tiek aprēķināts pēc jaunā administratīvi teritoriālā iedalījuma, bet noziedzīgu nodarījumu skaitu LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs joprojām apkopoja pa rajoniem, līdz ar to šis rādītājs par 2009.gadu nav aprēķināms.
Noziedzīgu nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotāju
Sākot ar 2000.gadu dati pārrēķināti pēc 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem, izņemot rajonu griezumā.
Gads
2004
Pamatojoties uz izmaiņām 2003. gada LR Ministru kabineta 'Noziedzīgu nodarījumu reģistra noteikumos', sākot ar 2004. gadu noziedzīgu nodarījumu kopskaitā iekļauti arī tādi nodarījumi, par kuriem atteikts ierosināt krimināllietu pēc Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 5.3 panta, līdz ar to 2004. gada dati nav salīdzināmi ar iepriekšējiem gadiem.
2005
2005. gada 1. oktobrī stājās spēkā Kriminālprocesa likums, kura ietvaros tika ieviesta jauna Noziedzīgu nodarījumu reģistrācijas sistēma, līdz ar to dati nav salīdzināmi ar iepriekšējiem gadiem.