1. A_MSG030. Mežainums un koku veidu struktūra statistiskajos reģionos un rajonos, 2004.-2008.g.

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12944 Izmaiņas veiktas:

    1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Ventspils rajons (32)
    2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (5)
    3. Rādītāji: Kopējā platība, tūkst. ha, Mežu platība, tūkst. ha, Mežaudžu platība, tūkst. ha, Mežainums, %, ..., Lapu koki, % no kopējās mežu platības (8)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement