1. A_RU192m. Jauno pasūtījumu indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2005=100), 2005.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 51636 Izmaiņas veiktas: 01.01.2013.

  1. Rādītāji: sezonāli izlīdzināti dati, neizlīdzināti dati, (2)
  2. Produkcijas realizācijas virziens: PAVISAM, Vietējais tirgus, Eksports, (3)
  3. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (C) Apstrādes rūpniecība, (13) tekstilizstrādājumu ražošana, (14) apģērbu ražošana, (17) papīra un papīra izstrādājumu ražošana, ..., (30) citu transportlīdzekļu ražošana (13)
  4. Gads/Mēnesis: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2012M12 (96)


 2. A_RU220m. Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem, 2011.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 15095 Izmaiņas veiktas: 01.01.2013.

  1. Rādītāji: % pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, neizlīdzināti dati, (2)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (C) Apstrādes rūpniecība, (13) tekstilizstrādājumu ražošana, (14) apģērbu ražošana, (17) papīra un papīra izstrādājumu ražošana, ..., (30) citu transportlīdzekļu ražošana (13)
  3. Produkcijas realizācijas virziens: PAVISAM, Vietējais tirgus, Eksports, (3)
  4. Gads/Mēnesis: 2011M01, 2011M02, 2011M03, 2011M04, ..., 2012M12 (24)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement