1. A_SRG010. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos, 2004.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11364 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (5)
  3. Tirgus sektora un ārpus tirgus statistiskas vienības: Pašnodarbinātās personas, Individuālie komersanti, Komercsabiedrības, Zemnieku un zvejnieku saimniecības, ..., Pašvaldību budžeta iestādes (7)


 2. A_SRG011. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados, 2009.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 23562 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, (4)
  3. Tirgus sektora un ārpus tirgus statistiskas vienības: Pašnodarbinātās personas, Individuālie komersanti, Komercsabiedrības, Zemnieku un zvejnieku saimniecības, ..., Pašvaldību budžeta iestādes (7)


 3. A_SRG020. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.), 2005.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 257267 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (9900) Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (708)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2012 (8)
  3. Tirgus sektora un ārpus tirgus statistiskas vienības: Pašnodarbinātās personas, Individuālie komersanti, Komercsabiedrības, Zemnieku un zvejnieku saimniecības, ..., Pašvaldību budžeta iestādes (7)


 4. A_SRG021. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa statistiskajiem reģioniem un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.), 2005.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8283 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B+C) Rūpniecība, (D+E) Vide un enerģētika, ..., Nav noteikts (13)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2012 (8)
  3. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 5. A_SRG030. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības pa lieluma grupām statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos, 2004.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10157 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (5)
  3. Lieluma grupa: PAVISAM, Mikro, Mazās, Vidējās, Lielās (5)


 6. A_SRG041. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa lieluma grupām un statistiskajiem reģioniem, 2005.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5998 Izmaiņas veiktas:

  1. Lieluma grupa: PAVISAM, Tigus sektors, ..mikro, ..mazās, ..., Ārpustirgus sektors (7)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2012 (8)
  3. Reģioni: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 7. A_SRG043. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības statistiskajos reģionos, pilsētās un novados sadalījumā pa lieluma grupām, uzņēmējdarbības formām un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.), 2009.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6328355 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Lieluma grupa: PAVISAM, Mikro, Mazās, Vidējās, Lielās (5)
  3. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, (4)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (99) Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (110)
  5. Uzņēmējdarbības forma: Pavisam, Pašnodarbinātas personas, Komercsabiedrības, Individuālie komersanti, Zemnieku un zvejnieku saimniecības (5)


 8. A_SRG050. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos, 2004.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11137 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (5)
  3. Rādītāji: Uz 1000 iedzīvotājiem, Pašnodarbinātās personas,%, Individuālie komersanti,%, Komercsabiedrības,%, Zemnieku un zvejnieku saimniecības,% (5)


 9. A_SRG051. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados, 2009.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 22785 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, (4)
  3. Rādītāji: Uz 1000 iedzīvotājiem, Pašnodarbinātās personas,%, Individuālie komersanti,%, Komercsabiedrības,%, Zemnieku un zvejnieku saimniecības,% (5)


 10. A_SRG060. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības statistiskajos reģionos, pilsētās un rajonos sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.), 2005.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 64981 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, (D) Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, ..., (99) Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (110)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, (4)
  3. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)


 11. A_SRG070. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējo vienību skaits pēc galvenā darbības veida (NACE 2.red.), 2007.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7927 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., Nav noteikts (23)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2012 (6)
  3. Sektors: Pavisam, Tirgus sektorā, Ārpus tirgus sektorā, (3)


 12. A_SRG211. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa statistiskajiem reģioniem un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.), 2013.-2015.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6435 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016.

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B+C) Rūpniecība, (D+E) Vide un enerģētika, ..., Nav noteikts (13)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, (3)
  3. Tirgus sektors; ārpus tirgus sektors: Tirgus sektors, Ārpus tirgus sektors, (2)
  4. Teritoriālā vienība: Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)


 13. A_SRG411. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa lieluma grupām pēc nodarbināto skaita un statistiskajiem reģioniem, 2013.-2015.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4422 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, (3)
  3. Lieluma grupa (pēc nodarbināto skaita): PAVISAM, 0-9, 10-19, 20-49, ..., 250+ (6)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement