1. ATG010. Eksports un imports pa valstu grupām (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8575 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018

  1. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2017 (26)
  2. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)
  3. Valstu grupa: PAVISAM, ES-15, ES-25, ES-27, ..., Eirozona-19 (8)


 2. ATG020. Eksports un imports pa valstīm un teritorijām (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 60070 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018

  1. Valsts: PAVISAM, EIROPA, AD Andora, AL Albānija, ..., QZ - Nav norādīts komerciālu vai militāru iemeslu dēļ (tirdzn. ar trešām valstīm) (247)
  2. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2017 (25)
  3. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)


 3. ATG051. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 189721 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018

  1. Sadaļas: PAVISAM, I Dzīvnieki un lopkopības produkcija (1.-5. nodaļas), II Augu valsts produkti (6.-14. nodaļas), III Tauki un eļļas (15.nodaļa), ..., 00. Pārējās preces (23)
  2. Valsts: Pavisam, Eiropa, AD - Andora, AL - Albānija, ..., QZ - Nav norādīts komerciālu vai militāru iemeslu dēļ (tirdzn. ar trešām valstīm) (224)
  3. Gads: 2015, 2016, 2017, (3)
  4. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)


 4. ATG052. Sezonāli un kalendāri izlīdzināta preču eksporta un importa vērtība (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5906 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Rādītāji: Sezonāli un kalendāri izlīdzinātā vērtība, Vērtība bez sezonālās un kalendārās izlīdzināšanas, (2)
  3. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)
  4. Valstu grupa: Pavisam, ES-28, Trešās valstis, (3)