1. AT020c. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 25588 Izmaiņas veiktas: 10.09.2019.

  1. Gads/ Ceturksnis: 1995/1.ceturksnis, 1995/2.ceturksnis, 1995/3.ceturksnis, 1995/4.ceturksnis, ..., 2019/2.ceturksnis (98)
  2. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)
  3. Valstu grupa: Pavisam, ES-15, ES-25, ES-27, ..., Eirozona-19 (8)


 2. AT021m. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 54261 Izmaiņas veiktas: 10.09.2019.

  1. Gads/ Mēnesis: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2019M07 (295)
  2. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)
  3. Valstu grupa: Pavisam, ES-15, ES-25, ES-27, ..., Eirozona-19 (8)


 3. AT051m. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa mēnešiem (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 1827095 Izmaiņas veiktas: 10.09.2019.

  1. Sadaļas: PAVISAM, I Dzīvnieki un lopkopības produkcija (1.-5. nodaļa), II Augu valsts produkti (6.-14. nodaļa), III Tauki un eļļas (15.nodaļa), ..., 00. Pārējās preces (23)
  2. Valsts: Pavisam, Eiropa, AD - Andora, AL - Albānija, ..., QW - Bez sadalījuma pa valstīm (tirdzn. ar trešajām valstīm) (226)
  3. Gads/Mēnesis: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2019M07 (55)
  4. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)


 4. AT052m. Preču eksporta un importa vērtība sezonāli un kalendāri izlīdzināta pa mēnešiem (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 45355 Izmaiņas veiktas: 10.09.2019.

  1. Gads/ Mēnesis: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2019M07 (175)
  2. Rādītāji: Sezonāli un kalendāri izlīdzinātā vērtība, Vērtība bez sezonālās un kalendārās izlīdzināšanas, (2)
  3. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)
  4. Valstu grupa: Pavisam, ES-28, Trešās valstis, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement