1. RCG001. Ražotāju cenu indeksu svari sadaļās un nodaļās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13711 Izmaiņas veiktas: 21.03.2019.

  1. Produkcijas realizācijas virziens: Visa rūpniecības produkcija, Vietējā tirgū realizētā produkcija, Eksportētā produkcija, (3)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BCDE) PAVISAM RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..(08) Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., ..(38) Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (34)
  3. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)


 2. RCG010. Cenu indeksi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5021 Izmaiņas veiktas: 27.02.2019.

  1. Rādītāji: Patēriņa cenu indekss, Ražotāju cenu indekss rūpniecībā (NACE 2.red.), Būvniecības izmaksu indekss, Eksporta vienības vērtības indekss (CPA), Importa vienības vērtības indekss (CPA) (5)
  2. Indekss: 2005=100, 2010=100, 2015=100, (3)
  3. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)


 3. RCG020. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 61942 Izmaiņas veiktas: 22.01.2019.

  1. Produkcijas realizācijas virziens: Visa rūpniecības produkcija, Vietējā tirgū realizētā produkcija, Eksportētā produkcija, Eksportētā produkcija eirozonas valstīs, Eksportētā produkcija ārpus eirozonas valstīs (5)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BCDE) PAVISAM RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..(08) Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., ..(38) Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (34)
  3. Indekss: 2005=100, 2010=100, 2015=100, (3)
  4. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)


 4. RCG030. Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecības nozarēs (procentos pret iepriekšējo gadu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 23922 Izmaiņas veiktas: 22.01.2019.

  1. Produkcijas realizācijas virziens: Visa rūpniecības produkcija, Vietējā tirgū realizētā produkcija, Eksportētā produkcija, Eksportētā produkcija eirozonas valstīs, Eksportētā produkcija ārpus eirozonas valstīs (5)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BCDE) PAVISAM RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..(08) Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., ..(38) Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (34)
  3. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)


 5. RCG040. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13980 Izmaiņas veiktas: 13.06.2019.

  1. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)
  2. Nozare (NACE 2.red): Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41), Uzglabāšanas un noliktavu saimniecība (52.10), Kravu iekraušana un izkraušana (52.24), Pasta un kurjeru darbība (53), ..., Uzkopšanas darbības (81.2) (17)
  3. Bāze: 2006=100, 2010=100, 2015=100, (3)


 6. RCG060. Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8086 Izmaiņas veiktas: 28.01.2019.

  1. Rādītāji: 2005=100, 2010=100, 2015=100, Procentos pret iepriekšējo periodu, (4)
  2. Resursi: BŪVNIECĪBA - PAVISAM, būvmateriāli, strādnieku darba samaksa, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai, (4)
  3. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2018 (27)


 7. RCG090. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 40724 Izmaiņas veiktas: 27.02.2019.

  1. Virziens: Importa vienības vērtības indekss, Eksporta vienības vērtības indekss, (2)
  2. Tirgus zona: Pavisam, Eirozona, Ārpus eirozonas, (3)
  3. CPA iedaļas un nodaļas/ Ražošanas pamatgrupējums: PAVISAM, (A) LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTI, (01) Lauksaimniecības un medniecības produkti un saistītie pakalpojumi, (02) Mežkopības un mežizstrādes produkti un saistītie pakalpojumi, ..., Īslaicīga patēriņa preces (40)
  4. Rādītāji: 2010=100, 2015=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo gadu (%), (3)
  5. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement