1. IK10_010c. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 15830 Izmaiņas veiktas: 30.11.2020.

  1. Vērtības: Faktiskajās cenās, Iepriekšējā gada vidējās cenās, 2015.g. salīdzināmajās cenās, (3)
  2. Gads/ Ceturksnis: 1995/1.ceturksnis, 1995/2.ceturksnis, 1995/3.ceturksnis, 1995/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (103)
  3. Sezonāli neizlīdzināti, sezonāli izlīdzināti: Sezonāli neizlīdzināti, Sezonāli izlīdzināti, (2)


 2. IK10_020c. Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju un vienu nodarbināto no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzināti (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14139 Izmaiņas veiktas: 30.11.2020.

  1. Rādītāji: Uz vienu iedzīvotāju, Uz vienu nodarbināto, (2)
  2. Gads/ Ceturksnis: 1995/1.ceturksnis, 1995/2.ceturksnis, 1995/3.ceturksnis, 1995/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (103)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās, Iepriekšējā gada vidējās cenās, 2015.g. salīdzināmajās cenās, (3)


 3. IK10_030c. Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem, 2015.g. salīdzināmajās cenās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13083 Izmaiņas veiktas: 30.11.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 1995/1.ceturksnis, 1995/2.ceturksnis, 1995/3.ceturksnis, 1995/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (103)
  2. Rādītāji: sezonāli neizlīdzināti, sezonāli izlīdzināti, (2)
  3. Vērtības: % pret iepriekšējo periodu, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, (2)


 4. IK10_040c. Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 52886 Izmaiņas veiktas: 30.11.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 1995/1.ceturksnis, 1995/2.ceturksnis, 1995/3.ceturksnis, 1995/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (103)
  2. Vērtības: Faktiskajās cenās, Iepriekšējā gada vidējās cenās, 2015.g. salīdzināmajās cenās, (3)
  3. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A..S) Kopējā pievienotā vērtība, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (BDE) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, ..., (D.31) Produktu subsīdijas (19)


 5. IK10_050c. Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (procentos no kopapjoma)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 18991 Izmaiņas veiktas: 30.11.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 1995/1.ceturksnis, 1995/2.ceturksnis, 1995/3.ceturksnis, 1995/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (103)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (BDE) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (R) Māksla, izklaide un atpūta (16)


 6. IK10_060c. Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta pa darbības veidiem (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (procenti)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 97359 Izmaiņas veiktas: 30.11.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 1995/1.ceturksnis, 1995/2.ceturksnis, 1995/3.ceturksnis, 1995/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (103)
  2. Sezonāli neizlīdzināti/ izlīdzināti: Sezonāli neizlīdzināti, Sezonāli izlīdzināti, (2)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās, 2015.g. salīdzināmajās cenās, (2)
  4. Rādītāji: % pret iepriekšējo periodu, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, (2)
  5. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A..S) Kopējā pievienotā vērtība, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (BDE) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, ..., (D.31) Produktu subsīdijas (19)


 7. IK10_070c. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 47263 Izmaiņas veiktas: 23.12.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 1995/1.ceturksnis, 1995/2.ceturksnis, 1995/3.ceturksnis, 1995/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (103)
  2. Sezonāli neizlīdzināti/ izlīdzināti: Sezonāli neizlīdzināti, Sezonāli izlīdzināti, (2)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās, Iepriekšējā gada vidējās cenās, 2015.g. salīdzināmajās cenās, (3)
  4. Rādītāji: IEKŠZEMES KOPPRODUKTS, Mājsaimniecību un bezpeļņas organizāciju, kas apkalpo mājsaimniecības, galapatēriņa izdevumi, Valsts pārvaldes iestāžu galapatēriņa izdevumi, Bruto kapitāla veidošana, ..., Preču un pakalpojumu imports (mīnus) (8)


 8. IK10_080c. Iekšzemes kopprodukta indeksi no izlietojuma aspekta pa ceturkšņiem, 2015.g. salīdzināmajās cenās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 20674 Izmaiņas veiktas: 23.12.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 1995/1.ceturksnis, 1995/2.ceturksnis, 1995/3.ceturksnis, 1995/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (103)
  2. Vērtības: % pret iepriekšējo periodu, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, (2)
  3. Rādītāji: IEKŠZEMES KOPPRODUKTS, Mājsaimniecību un bezpeļņas organizāciju, kas apkalpo mājsaimniecības, galapatēriņa izdevumi, Valsts pārvaldes iestāžu galapatēriņa izdevumi, Bruto kapitāla veidošana, ..., Preču un pakalpojumu imports (mīnus) (8)


 9. IK10_090c. Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 22106 Izmaiņas veiktas: 30.11.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 1995/1.ceturksnis, 1995/2.ceturksnis, 1995/3.ceturksnis, 1995/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (103)
  2. Sezonāli neizlīdzināti/izlīdzināti: Sezonāli neizlīdzināti, Sezonāli izlīdzināti, (2)
  3. Rādītāji: IEKŠZEMES KOPPRODUKTS, Darbinieku atalgojums, ..darba alga, ..darba devēju sociālās iemaksas, ..., Darbības koprezultāts un jauktais kopienākums (7)


 10. IK10_100c. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 20195 Izmaiņas veiktas: 23.12.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 1995/1.ceturksnis, 1995/2.ceturksnis, 1995/3.ceturksnis, 1995/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (103)
  2. Rādītāji: IEKŠZEMES KOPPRODUKTS, PLUS: No ārvalstīm saņemtā neto atlīdzība nodarbinātajiem, no ārvalstīm saņemtā atlīdzība nodarbinātajiem (+), ārvalstīm samaksātā atlīdzība nodarbinātajiem (-), ..., IR: NACIONĀLAIS KOPIENĀKUMS (12)


 11. IK10_110c. Preču un pakalpojumu izlaide un starppatēriņš pa ceturkšņiem (NACE 2.red.) (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 59286 Izmaiņas veiktas: 30.11.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 1995/1.ceturksnis, 1995/2.ceturksnis, 1995/3.ceturksnis, 1995/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (103)
  2. Rādītāji: Preču un pakalpojumu izlaide, Starppatēriņš, (2)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās, 2015.g. salīdzināmajās cenās, (2)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (A..S) Kopējā pievienotā vērtība, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (BDE) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (R) Māksla, izklaide un atpūta (16)


 12. IK10_120c. Iekšzemes kopprodukta deflatori (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 33033 Izmaiņas veiktas: 30.11.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 1996/1.ceturksnis, 1996/2.ceturksnis, 1996/3.ceturksnis, 1996/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (99)
  2. Rādītāji: Atbilstošā iepriekšējā gada perioda cenas=1, 2015.gada vidējās cenās=1, (2)
  3. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, (A..S) Kopējā pievienotā vērtība, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (BDE) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, ..., (D.21) Produktu nodokļi (18)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement