1. IKG10_180. Nefinanšu nacionālie konti (tūkst. euro)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 193091 Izmaiņas veiktas: 19.10.2018.

    1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
    2. Rādītāji: Preču un pakalpojumu eksports, Preču eksports, Pakalpojumu eksports, Preču un pakalpojumu imports, ..., Neto aizdevumi (+)/neto aizņēmumi (-) (62)
    3. Izlietošana, resursi, balansposteņi: Izlietošana, Resursi, Balansposteņi, (3)
    4. Sektors: Pārējā pasaule, Kopējā ekonomika, Nav iekļauts sektoros, Nefinanšu sabiedrības, ..., Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (8)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement