1. IK10_130c. Ceturkšņa nefinanšu konti (sektori S.13 un S.2) (tūkst. euro)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 201752 Izmaiņas veiktas: 21.12.2018

    1. Gads/ Ceturksnis: 1999/1.ceturksnis, 1999/2.ceturksnis, 1999/3.ceturksnis, 1999/4.ceturksnis, ..., 2018/3.ceturksnis (79)
    2. Sektors: S2 Pārējā pasaule, S13 Vispārējā valdība, (2)
    3. Izlietošana, resursi, balansposteņi: Izlietošana, Resursi, Balansposteņi, (3)
    4. Rādītāji: Preču un pakalpojumu eksports, Preču eksports, Pakalpojumu eksports, Preču un pakalpojumu imports, ..., Neto aizdevumi (+)/neto aizņēmumi (-) (59)