1. IVG010. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (2017. gada salīdzināmajās cenās, milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6403 Izmaiņas veiktas: 29.03.2019.

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Rūpniecība - pavisam, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., Citi pakalpojumi (21)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 2. IVG030. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3626 Izmaiņas veiktas: 29.03.2019.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): (B+C+D+E) Rūpniecība - pavisam, (F) Būvniecība, (G) Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts, (H) Transports un uzglabāšana, ..., pārējie darbības veidi (8)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 3. IVG040. Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos (2017. gada salīdzināmajās cenās; milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5850 Izmaiņas veiktas: 18.04.2019.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Rādītāji: Nefinanšu investīcijas, ..tai skaitā dzīvojamās ēkas, citas būves un celtnes, (2)
  3. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)


 4. IVG041. Nefinanšu investīcijas republikas pilsētās pa darbības veidiem pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12630 Izmaiņas veiktas: 18.04.2019.

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Teritoriālā vienība: Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, ..., Ventspils (9)
  3. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, ..., Citi pakalpojumi (20)


 5. IVG050. Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 20332 Izmaiņas veiktas: 29.03.2019.

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Citi pakalpojumi (93)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement