1. IV030c. Bruto kapitālieguldījumi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 62524 Izmaiņas veiktas: 03.12.2019.

    1. Gads/Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2019/3.ceturksnis (39)
    2. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Rūpniecība - pavisam, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., Citi pakalpojumi (45)
    3. Rādītāji: Bruto kapitālieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos kopā, ..Bruto kapitālieguldījumi zemesgabalos, ..Bruto kapitālieguldījumi esošajās ēkās un konstrukcijās, ēku būvniecībā un pārbūvē, ..Bruto kapitālieguldījumi mašīnās un iekārtās, ..., Bruto kapitālieguldījumi koncesijās, patentos, licencēs, preču zīmēs, programmatūras iegādē un citi nemateriālie ieguldījumi (6)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement