1. IV010c. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7465 Izmaiņas veiktas: 03.12.2018

  1. Gads/ Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2018/3.ceturksnis (67)


 2. IV020c. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 117548 Izmaiņas veiktas: 03.12.2018

  1. Gads/ Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2018/3.ceturksnis (43)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B+C+D+E) Rūpniecība - pavisam, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., ..(96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (88)
  3. Rādītāji: Nefinanšu investīcijas - pavisam, ..nemateriālie ieguldījumi, ..dzīvojamās mājas, citas ēkas, būves un celtnes, ..tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, ..dzīvnieki un augi, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs (5)