1. IDG010. Dzīvi un nedzīvi dzimušo skaits pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11275 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2019 (100)
  2. Rādītāji: Dzīvi dzimuši, Nedzīvi dzimuši, Nedzīvi dzimuši uz 1000 dzīvi dzimušiem, (3)
  3. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)


 2. IDG020. Dzemdību skaits

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6898 Izmaiņas veiktas: 29.07.2020.

  1. Gads: 1924, 1925, 1926, 1927, ..., 2019 (96)
  2. Rādītāji: Dzemdību skaits - ar dvīņiem, Dzemdību skaits - ar trīņiem, (2)


 3. IDG030. Dzīvi dzimušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 106595 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1967, 1968, 1969, 1970, ..., 2019 (53)
  3. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)


 4. IDG040. Dzīvi dzimušie laulībā un ārpus laulības statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 27243 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  2. Rādītāji: Dzīvi dzimušie - pavisam, laulībā dzimušie, ārpus laulības dzimušie, (3)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  4. Skaits, %: Skaits, %, (2)


 5. IDG050. Dzīvi dzimušie laulībā esošiem vecākiem pēc laulības ilguma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 49037 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Teritoriālā vienība: Pavisam, Pierīgas reģions, Rīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  2. Laulības ilgums (gadi): Pavisam, mazāk par gadu, 1, 2, ..., nav uzrādīts (27)
  3. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2019 (26)


 6. IDG060. Dzīvi dzimušie laulībā un ārpus laulības pēc mātes vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 23556 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 1929, 1930, 1931, 1932, ..., 2019 (91)
  2. Mātes ģimenes stāvoklis: Pavisam - dzīvi dzimušie, laulībā dzimušie, ārpus laulības dzimušie, (3)
  3. Mātes vecums, gadi: Pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., nav uzrādīts (9)


 7. IDG070. Dzīvi dzimušie pēc dzimuma un mātes vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 70736 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Mātes vecums, gadi: Pavisam, līdz 14, 15, 16, ..., Nav uzrādīts (47)
  2. Gads: 1929, 1930, 1931, 1932, ..., 2019 (91)
  3. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)


 8. IDG080. Dzīvi dzimušie pēc mātes un tēva vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11319 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. Tēva vecums (gadi): Pavisam, tēva vecums līdz 19, tēva vecums 20-24, tēva vecums 25-29, ..., tēva vecums nav uzrādīts (10)
  3. Mātes vecums (gadi): Pavisam, mātes vecums līdz 19, mātes vecums 20-24, mātes vecums 25-29, ..., mātes vecums nav uzrādīts (9)


 9. IDG090. Dzīvi dzimušie pēc mātes vecuma un bērna dzimšanas secības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 32109 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Dzimšanas secība: Pavisam, pirmais, otrais, trešais, ..., nav uzrādīts (8)
  2. Mātes vecums (gadi): Pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., nav uzrādīts (9)
  3. Gads: 1940, 1941, 1942, 1943, ..., 2019 (80)


 10. IDG100. Mātes vidējais vecums pēc izglītības līmeņa un bērna dzimšanas secības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10717 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 1965, 1966, 1967, 1968, ..., 2019 (55)
  2. Dzimšanas secība: Pavisam, pirmajam bērnam piedzimstot, otrajam bērnam piedzimstot, (3)
  3. Izglītības līmenis: Pavisam, Augstākā izglītība, Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, Pamatskolas vai zemāka par pamatskolas izglītība, (4)


 11. IDG110. Dzīvi dzimušie pēc mātes un tēva valstiskās piederības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5547 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. Mātes valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsones, Latvijas nepilsones, Citas valsts pilsones, (4)
  3. Tēva valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Citas valsts pilsoņi, (4)


 12. IDG120. Dzīvi dzimušie pēc tautības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5977 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Tautība: Pavisam, Latvieši, Krievi, Baltkrievi, ..., Neizvēlēta, nezināma (12)
  2. Gads: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2019 (36)


 13. IDG130. Dzimstības koeficienti (summārais, atražošanās, vispārīgais, vecumkoeficienti)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13048 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 1965, 1970, 1971, 1972, ..., 2019 (51)
  2. Dzimstības koeficienti: Summārais dzimstības koeficients, Atražošanās bruto koeficients, Atražošanās neto koeficients, Dzimstības vispārīgais koeficients, ..., Dzimstības vecumkoeficients sievietēm 45-49 gadu vecumā (12)


 14. IDG140. Dzimstības vispārīgais koeficients reģionos, republikas pilsētās un novados (uz 1000 iedzīvotāju)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 21747 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)


 15. IDG150. Dzīvi dzimušie pēc mātes vecuma, bērna dzimšanas secības, ģimenes stāvokļa un mātes izglītības līmeņa

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9546 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Rādītāji: Pavisam, mātei 15 gadi un mazāk, mātei 16 gadi, mātei 17 gadi, ..., ārlaulībā dzimis (40)
  2. Gads: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  3. Izglītības līmenis: Pavisam, augstākā izglītība, vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, pamatskolas vai zemāka par pamatskolas izglītība, izglītības līmenis nav zināms (5)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement