1. ISG010. Iedzīvotāju skaits, tā izmaiņas un dabiskās kustības galvenie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19357 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2018 (99)
  2. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits gada sākumā, Noslēgto laulību skaits, Šķirto laulību skaits, Dzimušo skaits, ..., Migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotāju (17)


 2. ISG020. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novadu pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 237055 Izmaiņas veiktas: 30.10.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupe (193)
  2. Gads: 1967, 1968, 1969, 1970, ..., 2018 (52)
  3. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits gada sākumā, Dabiskais pieaugums, Migrācijas saldo, Iedzīvotāju skaita izmaiņas, (4)


 3. ISG030. Iedzīvotāju skaits laukos/ pilsētās pēc dzimuma gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10853 Izmaiņas veiktas: 10.08.2018

  1. Gads: 12.02.1935., 15.01.1959., 1960, 1961, ..., 2018 (64)
  2. Dzīvesvieta: Pavisam, pilsētās, lauku teritorijā, (3)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 4. ISG040. Platība, iedzīvotāju blīvums un iedzīvotāju skaits (gada sākumā un gada vidējais) statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 65128 Izmaiņas veiktas: 10.08.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. Rādītāji: Platība km2, Iedzīvotāju blīvums (cilv. uz km2) gada sākumā, Iedzīvotāju skaits gada sākumā, Gada vidējais iedzīvotāju skaits, (4)


 5. ISG050. Iedzīvotāju skaits pēc faktiskās un deklarētās dzīvesvietas un dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 158403 Izmaiņas veiktas: 10.08.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Rīga, Pierīgas reģions, ..., ..Zaļesjes pagasts (690)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  4. Rādītāji: Pēc faktiskās dzīvesvietas, Pēc deklarētās dzīvesvietas, (2)


 6. ISG060. Mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, laukos/ pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17030 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Lauki (19)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2018 (23)
  3. Rādītāji: Mājsaimniecību kopējais skaits, tūkst., Mājsaimniecības vidējais lielums, personas, Iedzīvotāju skaits privātajās mājsaimniecībās, (3)