IE050m. Provizoriskie dati par iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāju reģistrāciju dzimtsarakstu iestādēs pa mēnešiem
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Periods Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 246 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 4 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
20.07.2020.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
Mērvienība:
skaits
Nākamā atjaunināšana
20.08.2020.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
IE050m
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Respektējot datu lietotāju vēlmes, CSP publicē ikmēneša provizoriskos dzimtsarakstu iestādēs reģistrēto dabiskās kustības rādītājus, nodrošinot datu lietotājiem pieeju provizoriskajiem datiem kopš 2000. gada. Šajā tabulā publicēti dati par katrā mēnesī reģistrētajiem dzimušajiem, mirušajiem un laulībām. Publicējot gada statistiku, mēnešu dati tiek apkopoti pēc faktiskā notikuma datuma.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Rādītāji
Noslēgto laulību skaits
Šajā tabulā tiek publicēti dati par reģistrēto laulību skaitu attiecīgajā mēnesī. Tas nozīmē, ka noslēgto laulību skaitā ir arī daļa laulību, ko noslēdz ārvalstu pilsoņi, kuri nav Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī netiek iekļautas visas reģistrētās laulības, kas noslēgtas pie Civillikumā norādīto konfesiju garīdzniekiem.
Dzīvi dzimušo skaits
Šajā tabulā tiek publicēti dati par reģistrēto dzīvi dzimušo skaitu attiecīgajā mēnesī. Tas nozīmē, ka dzimušo skaitā iekļauj daļu iepriekšējā mēnesī dzimušo, bet nav iespējams iekļaut visus konkrētajā mēnesī dzimušos, jo, atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumam bērna dzimšanu reģistrē mēneša laikā.
Mirušo skaits
Šajā tabulā tiek publicēti dati par reģistrēto mirušo skaitu attiecīgajā mēnesī. Tas nozīmē, ka mirušo skaitā ir iekļauta daļa iepriekšējā mēnesī mirušo un netiek iekļauti visi konkrētajā mēnesī mirušie, jo, atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumam miršanas faktu reģistrē 6 darba dienu laikā.