1. RIG010. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un vecuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, ciemos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2019. gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2935544 Izmaiņas veiktas: 17.06.2019.

  1. Visas teritorijas: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nezināms pagasts (2181)
  2. Gads: 2000, 2011, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  4. Vecuma grupa: Pavisam, 0-6, 7-14, 15-24, ..., >65 (9)
  5. Rādītājs: Skaits, %, (2)


 2. RIG020. Pastāvīgo iedzīvotāju vidējais vecums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2019. gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 76985 Izmaiņas veiktas: 17.06.2019.

  1. Visas teritorijas: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., ..Zilupe (748)
  2. Gads: 2000, 2011, 2016, 2017, ..., 2019 (6)


 3. RIG030. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2019. gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 156776 Izmaiņas veiktas: 17.06.2019.

  1. Visas teritorijas: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nezināms pagasts (752)
  2. Gads: 2000, 2011, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  3. Valstiskā piederība: Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Krievijas pilsoņi, Cita valstiskā piederība, (4)
  4. Rādītājs: Skaits, %, (2)


 4. RIG040. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc tautības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2019. gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 226297 Izmaiņas veiktas: 17.06.2019.

  1. Visas teritorijas: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nezināms pagasts (752)
  2. Gads: 2000, 2011, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  3. Tautība: Latvieši, Krievi, Baltkrievi, Ukraiņi, ..., Cita tautība (7)
  4. Rādītāji: Skaits, %, (2)


 5. RIG050. Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņu iemesli statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2019. gada sākumā) salīdzinot stāvokli divos datumos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 558090 Izmaiņas veiktas: 17.06.2019.

  1. Datumi: 01.01.2017. → 01.01.2018.*, 01.01.2016. → 01.01.2018.*, 01.03.2011. → 01.01.2018.*, 31.03.2000. → 01.01.2018.*, ..., 01.01.2018. → 01.01.2019.* (15)
  2. Visas teritorijas: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nezināms pagasts (750)
  3. Rādītāji: Dzīvo tajā pašā teritorijā, Pārcēlies uz citu teritoriju Latvijā, Pārcēlies no citas teritorijas Latvijā, Pārcēlies uz ārzemēm, ..., Miris (7)
  4. Skaits, %: Skaits, %, (2)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement