1. RIG010. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un vecuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, ciemos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2018. gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1975630 Izmaiņas veiktas: 07.09.2018

  1. Visas teritorijas: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nezināms pagasts (2179)
  2. Gads: 2000, 2011, 2016, 2017, 2018 (5)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  4. Vecuma grupa: Pavisam, 0-6, 7-14, 15-24, ..., >65 (7)
  5. Rādītājs: Skaits, %, (2)


 2. RIG020. Pastāvīgo iedzīvotāju vidējais vecums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2018. gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 73193 Izmaiņas veiktas: 24.07.2018

  1. Visas teritorijas: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., ..Zilupe (748)
  2. Gads: 2000, 2011, 2016, 2017, 2018 (5)


 3. RIG030. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2018. gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 139897 Izmaiņas veiktas: 24.07.2018

  1. Visas teritorijas: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nezināms pagasts (752)
  2. Gads: 2000, 2011, 2016, 2017, 2018 (5)
  3. Valstiskā piederība: Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Krievijas pilsoņi, Cita valstiskā piederība, (4)
  4. Rādītājs: Skaits, %, (2)


 4. RIG040. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc tautības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2018. gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 197917 Izmaiņas veiktas: 24.07.2018

  1. Visas teritorijas: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nezināms pagasts (752)
  2. Gads: 2000, 2011, 2016, 2017, 2018 (5)
  3. Tautība: Latvieši, Krievi, Baltkrievi, Ukraiņi, ..., Cita tautība (7)
  4. Rādītāji: Skaits, %, (2)


 5. RIG050. Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņu iemesli statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2018. gada sākumā) salīdzinot stāvokli divos datumos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 391004 Izmaiņas veiktas: 24.07.2018

  1. Datumi: 01.01.2017. → 01.01.2018.*, 01.01.2016. → 01.01.2018.*, 01.03.2011. → 01.01.2018.*, 31.03.2000. → 01.01.2018.*, ..., 31.03.2000. → 01.01.2011.* (10)
  2. Visas teritorijas: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nezināms pagasts (750)
  3. Rādītāji: Dzīvo tajā pašā teritorijā, Pārcēlies uz citu teritoriju Latvijā, Pārcēlies no citas teritorijas Latvijā, Pārcēlies uz ārzemēm, ..., Miris (7)
  4. Skaits, %: Skaits, %, (2)