RIG060. Pilsētu un lauku iedzīvotaju skaits reģionos, pilsētās, novados un pagastos (eksperimentālā statistika)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Teritoriāla vienība

Kopā 693 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji

Kopā 3 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 6 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
10.12.2020.
Datus sagatavoja:
Izplatīšanas risinājumu daļa
Mērvienība:
skaits
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
RIG060
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām.
Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām.
CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Teritoriāla vienība
..Kubulu pagasts
Līdz 04.11.2011 Kubuļu pagasts.
Kocēnu novads
Līdz 14.02.2010 Valmieras novads.
..Salgales pagasts
Līdz 04.11.2011 Sidrabenes pagasts.
..Salaspils
Pilsētas tiesības piešķirtas 1993. gadā.
Gads
2011
Tautas skaitīšanas dati 01.03.2011.