1. LAG020. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26016 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Kultūras: Sējumu kopplatība, Graudaugi, ..ziemāji, ...ziemas kvieši, ..., Nektāraugi (60)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. Rādītājs: Sējumu platība, tūkst. ha, Kopraža, tūkst. tonnu, Vidējā ražība, cnt no 1 ha, (3)


 2. LAG071. Ābeļu stādījumu platības komercdārzos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3919 Izmaiņas veiktas:

  1. Šķirnes: Ābeles, pavisam, ..Auksis, ..Antonovka, ..Antej, ..., ..pārējās (14)
  2. Gads: 2012, 2017, (2)
  3. Rādītāji: Ābeļu stādījumu platība, ha, Ābeļu skaits, tūkst. gab., Ābeļu stādījumu blīvums, koku skaits uz 1 ha, (3)


 3. LLG080. Galveno lopkopības produktu ražošana

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4263 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2017 (32)
  2. Rādītāji: Gaļa, tūkst. t, Piens, tūkst. t, Olas, milj. gab., Vilna, t, Medus, t (5)


 4. LLG090. Lopkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3930 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2017 (32)
  2. Rādītāji: Gaļa, kg, ..cūkgaļa, Piens, kg, Olas, gab., (4)


 5. LLG100. Lopkopības produktu ražošana reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6471 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (26)
  3. Lopkopības produkti: Gaļa (kautsvarā) - pavisam, t, Piens - pavisam, t, Olas - pavisam, milj. gab., (3)


 6. LLG110. Gaļas ražošana un iegūtā gaļa kautuvēs (kautsvarā, tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5453 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2017 (32)
  2. Rādītājs: Saražotā gaļa, Iegūtā gaļa kautuvēs, (2)
  3. Veids: GAĻA - PAVISAM, liellopu un teļu gaļa, cūkgaļa, aitu un kazu gaļa, ..., pārējā gaļa (6)


 7. LLG111. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3541 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2017 (30)
  2. Rādītāji: Piens, tūkst. t, Vidējais tauku saturs pienā, %, Vidējais olbaltuma saturs pienā, %, (3)


 8. LLG112. Piena produktu ražošana

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7348 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Produktu veids: Pārtikas piens, Paniņas, Krējums, Paskābināts piens, ..., ..svaigs siers (8)
  2. Rādītāji: Pavisam saražots (tūkst. t), Piena tauku saturs (t), Piena olbaltumvielu saturs (t), Ražošanai izlietotais pilnpiens (tūkst. t), ..., Ražošanas procesā atgūtais vājpiens (tūkst. t) (6)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)


 9. LLG120. Lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4992 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Gads: 1940, 1950, 1953, 1955, ..., 2017 (66)
  2. Rādītāji: Vidējais piena izslaukums no vienas govs, kg, Vidējā olu ieguve no vienas dējējvistas, skaits, Vidējais vilnas nocirpums no vienas aitas, kg, (3)


 10. LLG190. Lopkopības intensitāte

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4390 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Rādītāji: Liellopi uz 100 ha izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tai skaitā govis uz 100 ha izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, Cūkas uz 100 ha aramzemes, Mājputni uz 100 ha graudaugu sējumu, ..., Olas uz 100 ha graudaugu sējumu, tūkst.gab. (7)
  2. Gads: 1995, 2000, 2001, 2002, ..., 2017 (19)


 11. LLG220. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7155 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Lauksaimniecības dzīvnieki: Liellopi, ..teļi līdz 1 gadam, ..jaunlopi no 1 līdz 2 gadiem, ..liellopi vecāki par 2 gadiem, ..., Bišu saimes (18)
  2. Gads: 1938, 1940, 1980, 1990, ..., 2017 (31)


 12. LLG221. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits reģionos gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9632 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  3. Lauksaimniecības dzīvnieki: Liellopi, ..slaucamās govis, Cūkas, Aitas, Mājputni (tūkst.) (5)


 13. LLG240. Visu veidu saimniecību grupējums pēc liellopu un slaucamo govju skaita gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16603 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Lauksaimniecības dzīvnieki: Liellopi, Slaucamās govis, (2)
  2. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits saimniecībā: PAVISAM, 1, 2, 3-5, ..., >= 500 (14)
  3. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  4. Rādītāji: Saimniecību skaits ar attiecīgajiem lauksaimniecības dzīvniekiem, Lauksaimniecības dzīvnieki, (2)
  5. Skaits, Procenti: Skaits, Procenti, (2)


 14. LLG250. Visu veidu saimniecību grupējums pēc cūku un sivēnmāšu skaita gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17791 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Lauksaimniecības dzīvnieki: Cūkas, Sivēnmātes, (2)
  2. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits saimniecībā: PAVISAM, 1, 2, 3-4, ..., >=5000 (16)
  3. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  4. Rādītāji: Saimniecību skaits ar attiecīgajiem lauksaimniecības dzīvniekiem, Lauksaimniecības dzīvnieki, (2)
  5. Skaits, Procenti: Skaits, Procenti, (2)