1. LIG010. Lauksaimniecības produkcijas indeksi (salīdzināmajās cenās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7158 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2017 (27)
  2. Lauksaimniecība, Augkopība, Lopkopība: Lauksaimniecības produkcija, Augkopības produkcija, Lopkopības produkcija, (3)
  3. Rādītāji: 1990=100, 1995=100, 2000=100, 2005=100, ..., % pret iepriekšējo gadu (6)


 2. LIG112. Lauksaimniecības produktu cenas un cenu indeksi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20291 Izmaiņas veiktas: 25.04.2018

  1. Cenas; Cenu indeksi: Cenas, euro par 1 tonnu, Cenu indeksi, % pret iepriekšējo gadu, (2)
  2. Produkcijas veids: Graudi, ..kvieši, …pārtikas kvieši, ..rudzi, ..., Olas, 100 gab. (29)
  3. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)


 3. LIG115. Lauksaimniecības produkcijas cenu indeksi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8795 Izmaiņas veiktas: 25.04.2018

  1. Produkcijas veids: Kopā lauksaimniecībā, Augkopības produkcija, ..Graudi, ...kvieši, ..., ...pārējā lopkopības produkcija (24)
  2. Indekss: 2010=100, 2015=100, (2)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 4. LIG150. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cena statistiskajos reģionos (EUR par ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3012 Izmaiņas veiktas: 25.04.2018

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)


 5. LIG160. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cena reģionos (EUR par ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4756 Izmaiņas veiktas: 01.10.2018

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  3. Zemes lietošanas mērķis: Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ..aramzeme, ..pļavas un ganības, (3)