1. LI010c. Lauksaimniecības produkcijas ceturkšņa cenu indeksi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27999 Izmaiņas veiktas: 30.11.2018

  1. Rādītāji: Kopā lauksaimniecībā, Augkopības produkcija, ..Graudi, ...kvieši, ..., ...Pārējā lopkopības produkcija (24)
  2. Indekss: 2010=100, 2015=100, (2)
  3. Periods: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2018/3.ceturksnis (75)


 2. LI020m. Piena un gaļas vidējā iepirkuma cena (euro/t)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 29568 Izmaiņas veiktas: 31.01.2019

  1. Periods: 2002M01, 2002M02, 2002M03, 2002M04, ..., 2018M12 (204)
  2. Rādītājs: Piens, Gaļa (kautsvarā) pavisam, ..liellopu, ..cūkas, ..., ..kazas (6)


 3. LI030c. Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas (euro/t)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13778 Izmaiņas veiktas: 31.01.2019

  1. Periods: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2018/4.ceturksnis (56)
  2. Rādītājs: Graudi, Kvieši, ..pārtikas kvieši, Rudzi, ..., Rapša sēklas (15)


 4. LI040m. Graudaugu kultūru vidējās iepirkuma cenas (euro/t), 2005.-2016.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 32966 Izmaiņas veiktas: 26.05.2017

  1. Periods: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2016M12 (144)
  2. Rādītājs: Iepirkti graudi, pavisam, Kvieši, ..pārtikas kvieši, Rudzi, ..., Pākšaugu kultūras (12)