1. MEG010. Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām (tūkst. m³)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4532 Izmaiņas veiktas: 24.05.2019.

  1. Īpašuma forma: CIRŠU KRĀJA - PAVISAM, Valsts mežos, Pārējos mežos, (3)
  2. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2018 (28)


 2. MEG020. Izcirstās platības un krājas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 29796 Izmaiņas veiktas: 24.05.2019.

  1. Cirte (veidi): PAVISAM, Galvenā cirte, ..kailcirte (un kailcirte ar sēklas koku atstāšanu), ....sanitārā kailcirte, ..., Nelikumīgā izlases cirte (23)
  2. Īpašuma forma: Pavisam, ..valsts meži, ..pārējie meži, (3)
  3. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2018 (28)
  4. Platība, Krāja: Platība, ha, Ciršu krāja, tūkst. m³, (2)


 3. MEG030. Izcirstās platības un krājas pa valdošajām koku sugām visos mežos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12220 Izmaiņas veiktas: 24.05.2019.

  1. Cirte: PAVISAM, Galvenā cirte, Kopšanas cirte (kopšanas un jaunaudžu kopšanas cirte), Sanitārā vienlaidus cirte, ..., Nelikumīgā izlases cirte (15)
  2. Koku sugas: Pavisam, Skuju un cietie lapu koki - pavisam, ..priede, ..egle, ..., Baltalksnis (11)
  3. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  4. Platība, Krāja: Platība, ha, Ciršu krāja, tūkst. m³, (2)


 4. MEG040. Mežizstrādes vidējās izmaksas (EUR/m³ (bez PVN))

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4163 Izmaiņas veiktas: 01.07.2019.

  1. Rādītāji: Koksnes sagatavošana galvenajā cirtē, Kokmateriālu pievešana (no cirsmas līdz ceļam) galvenajā cirtē, Kokmateriālu transportēšana (no ceļa līdz iepirkšanas punktam) galvenajā cirtē, Koksnes sagatavošana starpcirtē, ..., Kokmateriālu transportēšana (no ceļa līdz iepirkšanas punktam) starpcirtē (6)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)


 5. MEG050. Apaļkoku vidējās iepirkuma cenas (EUR/m³ (bez PVN))

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14558 Izmaiņas veiktas: 17.09.2019.

  1. Rādītāji: Priedes zāģbaļķi ar diametru līdz 14 cm, Priedes zāģbaļķi ar diametru 14-18 cm, Priedes zāģbaļķi ar diametru 18-26 cm, Priedes zāģbaļķi ar diametru virs 26 cm, ..., Taras kluči (lapu koku) (20)
  2. Gads/Pusgads: 2006/2.pusgads, 2007/1.pusgads, 2007/2.pusgads, 2008/1.pusgads, ..., 2019/1.pusgads (26)


 6. MEG060. Meža atjaunošana (ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14758 Izmaiņas veiktas: 24.05.2019.

  1. Īpašuma forma: PAVISAM, Valsts mežos, Pārējos mežos, (3)
  2. Rādītāji: Mežu atjaunošana, ..mežu sēšana un stādīšana, Jaunaudžu ieskaitīšana ar mežu apaugušajās platībās, ..meža kultūras, (4)
  3. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2018 (28)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas un Pierīgas reģioni, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)


 7. MEG070. Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas (EUR/ha (bez PVN))

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5453 Izmaiņas veiktas: 01.07.2019.

  1. Rādītāji: Augsnes sagatavošanas vidējās izmaksas, Stādu vidējās izmaksas, Stādīšanas vidējās izmaksas, Meža agrotehniskās kopšanas vidējās izmaksas, Meža jaunaudžu sastāva kopšanas vidējās izmaksas (5)
  2. Mežu zemes kvalitātes grupa: mežu zemes 1.kvalitātes grupa, mežu zemes 2.kvalitātes grupa, mežu zemes 3.kvalitātes grupa, mežu zemes 4.kvalitātes grupa, (4)
  3. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)


 8. MEG080. Ieaudzētas meža platības (ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4794 Izmaiņas veiktas: 24.05.2019.

  1. Meža īpašuma forma: PAVISAM, ..valsts mežā, ..pārējā mežā, (3)
  2. Ieaudzētā (valdošā) koku suga: Pavisam, ..egle, ..priede, ..bērzs, (4)
  3. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  4. Reģioni: Latvija, Rīgas un Pierīgas reģioni, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement