1. ME010c. Ciršanas apliecinājumos uzrādītie plānotie ciršanas apjomi sadalījumā pa ciršu un īpašuma veidiem

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9214 Izmaiņas veiktas: 25.01.2019

    1. Rādītāji: PAVISAM, Galvenā cirte, Kopšanas cirte, Rekonstruktīvā cirte, ..., Cita cirte (6)
    2. Īpašuma forma: Pavisam, ..valsts meži, ..pārējie meži, (3)
    3. Gads/ Ceturksnis: 2014/1.ceturksnis, 2014/2.ceturksnis, 2014/3.ceturksnis, 2014/4.ceturksnis, ..., 2018/4.ceturksnis (20)
    4. Platība, Krāja: Platība, ha, Ciršu krāja, tūkst. m³, (2)