1. ME010c. Ciršanas apliecinājumos uzrādītie plānotie ciršanas apjomi sadalījumā pa ciršu un īpašuma veidiem

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10082 Izmaiņas veiktas: 25.07.2019.

    1. Cirte: PAVISAM, Galvenā cirte, Kopšanas cirte, Rekonstruktīvā cirte, ..., Cita cirte (6)
    2. Īpašuma forma: Pavisam, ..valsts meži, ..pārējie meži, (3)
    3. Gads/ Ceturksnis: 2014/1.ceturksnis, 2014/2.ceturksnis, 2014/3.ceturksnis, 2014/4.ceturksnis, ..., 2019/2.ceturksnis (22)
    4. Platība, Krāja: Platība, ha, Ciršu krāja, tūkst. m³, (2)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement