1. ZV010c. Zivju nozveja un jūras produktu ieguve pa nozvejas rajoniem (tūkst. tonnu)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3871 Izmaiņas veiktas: 30.11.2018

    1. Nozvejas rajons: Kopējā nozveja, ..iekšējie ūdeņi, .. Atlantijā (ieskaitot Baltijas jūru un Rīgas jūras līci), ….Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, (4)
    2. Gads/ Ceturksnis: 2015/1.ceturksnis, 2015/2.ceturksnis, 2015/3.ceturkanis, 2015/4.ceturksnis, ..., 2018/3.ceturksnis (15)