1. ZV010c. Zivju nozveja un jūras produktu ieguve pa nozvejas rajoniem (tūkst. tonnu)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3791 Izmaiņas veiktas: 03.09.2018

    1. Nozvejas rajons: Kopējā nozveja, ..iekšējie ūdeņi, .. Atlantijā (ieskaitot Baltijas jūru un Rīgas jūras līci), ….Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, (4)
    2. Gads/ Ceturksnis: 2015/1.ceturksnis, 2015/2.ceturksnis, 2015/3.ceturkanis, 2015/4.ceturksnis, ..., 2018/2.ceturksnis (14)