1. BUG010. Būvniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12146 Izmaiņas veiktas: 11.02.2019.

  1. Bāzes periods: 2015=100, Pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, %, (2)
  2. Rādītāji: Kalendāri izlīdzināti dati, Neizlīdzināti dati, (2)
  3. Būvniecības nozare (NACE 2.red.): Būvniecība, Ēku būvniecība, Inženierbūvniecība, Ceļu un dzelzceļu būvniecība, ..., Citi specializētie būvdarbi (17)
  4. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)


 2. BUG020. Būvniecības produkcijas apjoms, faktiskajās cenās, tūkst. euro, 2008.-2018.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 15904 Izmaiņas veiktas: 19.02.2019.

  1. Rādītāji: Būvdarbu apjoms, ..jaunā būvniecība, ..ēku un būvju remontdarbi, (3)
  2. Būvju veidi: PAVISAM, Dzīvojamās mājas pavisam, ..viena dzīvokļa mājas, ..divu dzīvokļu mājas, ..., Ārpus Latvijas - pavisam (28)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)


 3. BUG040. Izdoto būvatļauju skaits un paredzamā platība pa ēku veidiem statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 25114 Izmaiņas veiktas: 11.02.2019.

  1. Skaits/ Platība: Skaits, Platība, tūkst. m2, (2)
  2. Rādītāji: Pavisam, ..jaunbūves, (2)
  3. Ēku veids: Viena dzīvokļa mājas, Vasarnīcas un dārza mājas, Divu vai vairāku dzīvokļu mājas, Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, ..., Citas nedzīvojamās ēkas (11)
  4. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  5. Administratīvā teritorija: Latvija, Kurzemes reģions, Latgales reģions, Pierīgas reģions, ..., Ventspils (16)


 4. BUG050. Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits un platība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 33073 Izmaiņas veiktas: 11.02.2019.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  3. Skaits/ Platība: Dzīvokļi, skaits, Platība, tūkst. m2, (2)
  4. Rādītāji: Pavisam, ..viena dzīvokļa mājas (bez vasarnīcām, dārza mājām), ..divu vai vairāku dzīvokļu mājas, (3)


 5. BUG060. Ekspluatācijā pieņemtās ēkas statistiskajos reģionos un republikas pilsētās, tūkst. m2

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16914 Izmaiņas veiktas: 11.02.2019.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  3. Rādītāji: Pavisam, ..Jaunbūves, (2)
  4. Būvju veidi: Viena dzīvokļa mājas, Vasarnīcas, dārza mājas, Divu vai vairāku dzīvokļu mājas, Dažādu sociālo grupu dzīvojamās mājas, ..., Pārējās nedzīvojamās ēkas (11)


 6. BUG070. Jaunbūvju skaita indekss

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6966 Izmaiņas veiktas: 11.02.2019.

  1. Rādītāji: 2010=100, neizlīdzināti dati, 2010=100, sezonāli izlīdzināti dati, (2)
  2. Ēku veids: Pavisam, Dzīvojamās mājas, ..Viena dzīvokļa mājas, ..Vasarnīcas un dārza mājas, ..., ..Citas nedzīvojamās ēkas (14)
  3. Gads: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2018 (16)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement