BUG060. Ekspluatācijā pieņemtās ēkas statistiskajos reģionos un republikas pilsētās, tūkst. m2
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 9 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Teritoriālā vienība Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 16 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Būvju veidi Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 11 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 500 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 500 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
11.02.2019.
Datus sagatavoja:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Mērvienība:
Tūkst. m2
Nākošā atjaunināšana
11.02.2020.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
BUG060
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Informācija par to, kā piemērojami Noteikumi par būvju klasifikāciju pēc 2017. gada 1. jūnija:
Ar 2017. gada 1. jūniju spēku zaudē Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1620 'Noteikumi par būvju klasifikāciju' (turpmāk - Būvju klasifikācija). Tas izriet no Statistikas likuma pārejas noteikumu 2. punkta 12. apakšpunkta, atbilstoši kuram līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 31. maijam, ir piemērojama Būvju klasifikācija.
Kaut gan Būvju klasifikāciju no 2017. gada 1. jūnija formāli vairs nevar piemērot, Administratīvā procesa likums paredz būtisku regulējumu gadījumiem, ja jautājums nav noregulēts ar ārēju normatīvo aktu. Minētā likuma 15. panta divpadsmitā daļa nosaka, ka iestāde un tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tās nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu.
Ņemot vērā, ka Ministru kabinets nav pieņēmis jaunu būvju klasifikāciju, tad arī pēc 2017. gada 31. maija piemērojama līdzšinējā Būvju klasifikācija. Tā piemērojama līdz brīdim, kad spēkā stāsies jaunie Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks būvju klasifikāciju.
2017. gada 27. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē (prot. Nr. 17., 26. §) ir izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts 'Būvju klasifikācijas noteikumi' (VSS-475), kas aizstās Būvju klasifikāciju.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi