1. BU010c. Būvniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 46101 Izmaiņas veiktas: 11.02.2020.

  1. Rādītāji: 2015=100, sezonāli izlīdzināti dati, 2015=100, kalendāri izlīdzināti dati, 2015=100, neizlīdzināti dati, % pārmaiņas pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kalendāri izlīdzināti dati (5)
  2. Būvniecības nozare (NACE 2.red.): Būvniecība, Ēku būvniecība, Inženierbūvniecība, Ceļu un dzelzceļu būvniecība, ..., Citi specializētie būvdarbi (17)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2019/4.ceturksnis (80)


 2. BU020c. Būvniecības produkcijas apjoms nozarēs, faktiskajās cenās, tūkst. euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9406 Izmaiņas veiktas: 11.02.2020.

  1. Būvniecības nozare (NACE 2.red.): (F) BŪVNIECĪBA, (41) Ēku būvniecība, (42) Inženierbūvniecība, .(421) Ceļu un dzelzceļu būvniecība, ..., Ārpus Latvijas veiktie būvdarbi (19)
  2. Gads/ Ceturksnis: 2015/1.ceturksnis, 2015/2.ceturksnis, 2015/3.ceturksnis, 2015/4.ceturksnis, ..., 2019/4.ceturksnis (20)


 3. BU021c. Ēku būvniecība pa būvju veidiem, faktiskajās cenās, tūkst. euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5928 Izmaiņas veiktas: 11.02.2020.

  1. Rādītāji: Būvniecības produkcija, ..Jaunā būvniecība, (2)
  2. Būvju veidi: Dzīvojamās mājas, pavisam, ..viena dzīvokļa mājas, ..divu un vairāku dzīvokļu mājas, Nedzīvojamās ēkas, pavisam, ..., ..lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas, citas nedzīvojamās ēkas (9)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2018/1.ceturksnis, 2018/2.ceturksnis, 2018/3.ceturksnis, 2018/4.ceturksnis, ..., 2019/4.ceturksnis (8)


 4. BU050c. Izdoto būvatļauju skaits un paredzamā platība pa ēku veidiem statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 83702 Izmaiņas veiktas: 11.02.2020.

  1. Skaits/ Platība: Skaits, Platība, tūkst. m2, (2)
  2. Rādītāji: Pavisam, ..jaunbūves, (2)
  3. Ēku veids: Viena dzīvokļa mājas, Vasarnīcas un dārza mājas, Divu vai vairāku dzīvokļu mājas, Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, ..., Citas nedzīvojamās ēkas (11)
  4. Gads/ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2019/4.ceturksnis (40)
  5. Administratīvā teritorija: Latvija, Kurzemes reģions, Latgales reģions, Pierīgas reģions, ..., Ventspils (16)


 5. BU060c. Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits un platība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 99632 Izmaiņas veiktas: 11.02.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2019/4.ceturksnis (40)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  3. Skaits/ Platība: Dzīvokļu skaits, Platība, tūkst. m2, (2)
  4. Rādītāji: Pavisam, ..viena dzīvokļa mājas (bez vasarnīcām, dārza mājām), ..divu vai vairāku dzīvokļu mājas, (3)


 6. BU061c. Jaunbūvju skaita indekss

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 19118 Izmaiņas veiktas: 11.02.2020.

  1. Rādītāji: 2010=100, neizlīdzināti dati, 2010=100, sezonāli izlīdzināti dati, (2)
  2. Ēku veids: Pavisam, Dzīvojamās mājas, ..Viena dzīvokļa mājas, ..Vasarnīcas un dārza mājas, ..., ..Citas nedzīvojamās ēkas (14)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2003/1.ceturksnis, 2003/2.ceturksnis, 2003/3.ceturksnis, 2003/4.ceturksnis, ..., 2019/4.ceturksnis (68)


 7. BU070c. Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas būvniecībā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 28859 Izmaiņas veiktas: 27.03.2020.

  1. Indekss: Nostrādāto stundu indekss, Nodarbināto skaita indekss, Darba samaksas indekss, (3)
  2. Rādītāji: Indekss (2015=100), sezonāli un kalendāri izlīdzināti dati, Indekss (2015=100), kalendāri izlīdzināti dati, Indekss (2015=100), neizlīdzināti dati, % pret iepriekšējo periodu, sezonāli un kalendāri izlīdzināti dati, ..., % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, neizlīdzināti dati (6)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2019/4.ceturksnis (80)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement