1. BU010c. Būvniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 47698 Izmaiņas veiktas: 09.11.2020.

  1. Rādītāji: 2015=100, sezonāli izlīdzināti dati, 2015=100, kalendāri izlīdzināti dati, 2015=100, neizlīdzināti dati, % pārmaiņas pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kalendāri izlīdzināti dati (5)
  2. Būvniecības nozare (NACE 2.red.): Būvniecība, Ēku būvniecība, Inženierbūvniecība, Ceļu un dzelzceļu būvniecība, ..., Citi specializētie būvdarbi (17)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (83)


 2. BU020c. Būvniecības produkcijas apjoms nozarēs, faktiskajās cenās, tūkst. euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10088 Izmaiņas veiktas: 09.11.2020.

  1. Būvniecības nozare (NACE 2.red.): (F) BŪVNIECĪBA, (41) Ēku būvniecība, (42) Inženierbūvniecība, .(421) Ceļu un dzelzceļu būvniecība, ..., Ārpus Latvijas veiktie būvdarbi (19)
  2. Gads/ Ceturksnis: 2015/1.ceturksnis, 2015/2.ceturksnis, 2015/3.ceturksnis, 2015/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (23)


 3. BU021c. Ēku būvniecība pa būvju veidiem, faktiskajās cenās, tūkst. euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6577 Izmaiņas veiktas: 09.11.2020.

  1. Rādītāji: Būvniecības produkcija, ..jaunā būvniecība, (2)
  2. Būvju veidi: Dzīvojamās mājas, pavisam, ..viena dzīvokļa mājas, ..divu un vairāku dzīvokļu mājas, Nedzīvojamās ēkas, pavisam, ..., ..lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas, citas nedzīvojamās ēkas (9)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2018/1.ceturksnis, 2018/2.ceturksnis, 2018/3.ceturksnis, 2018/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (11)


 4. BU050c. Izdoto būvatļauju skaits un paredzamā platība pa ēku veidiem statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 90411 Izmaiņas veiktas: 09.11.2020.

  1. Skaits/ Platība: Skaits, Platība, tūkst. m2, (2)
  2. Rādītāji: Pavisam, ..jaunbūves, (2)
  3. Ēku veids: Viena dzīvokļa mājas, Vasarnīcas un dārza mājas, Divu vai vairāku dzīvokļu mājas, Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, ..., Citas nedzīvojamās ēkas (11)
  4. Gads/ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (43)
  5. Administratīvā teritorija: Latvija, Kurzemes reģions, Latgales reģions, Pierīgas reģions, ..., Ventspils (16)


 5. BU060c. Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits un platība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 106651 Izmaiņas veiktas: 09.11.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (43)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  3. Skaits/ Platība: Dzīvokļu skaits, Platība, tūkst. m2, (2)
  4. Rādītāji: Pavisam, ..viena dzīvokļa mājas (bez vasarnīcām, dārza mājām), ..divu vai vairāku dzīvokļu mājas, (3)


 6. BU061c. Jaunbūvju skaita indekss

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 21229 Izmaiņas veiktas: 09.11.2020.

  1. Rādītāji: 2015=100, neizlīdzināti dati, 2015=100, sezonāli izlīdzināti dati, (2)
  2. Ēku veids: Pavisam, Dzīvojamās mājas, ..Viena dzīvokļa mājas, ..Vasarnīcas un dārza mājas, ..., ..Citas nedzīvojamās ēkas (14)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2003/1.ceturksnis, 2003/2.ceturksnis, 2003/3.ceturksnis, 2003/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (71)


 7. BU062c. Ekspluatācijā pieņemtās ēkas statistiskajos reģionos un republikas pilsētās, tūkst. m2

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 57033 Izmaiņas veiktas: 09.11.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (43)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  3. Rādītāji: Pavisam, ..Jaunbūves, (2)
  4. Ēku veidi: Viena dzīvokļa mājas, Vasarnīcas, dārza mājas, Divu vai vairāku dzīvokļu mājas, Dažādu sociālo grupu dzīvojamās mājas, ..., Pārējās nedzīvojamās ēkas (11)


 8. BU070c. Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas būvniecībā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 29796 Izmaiņas veiktas: 28.12.2020.

  1. Indekss: Nostrādāto stundu indekss, Nodarbināto skaita indekss, Darba samaksas indekss, (3)
  2. Rādītāji: Indekss (2015=100), sezonāli un kalendāri izlīdzināti dati, Indekss (2015=100), kalendāri izlīdzināti dati, Indekss (2015=100), neizlīdzināti dati, % pret iepriekšējo periodu, sezonāli un kalendāri izlīdzināti dati, ..., % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, neizlīdzināti dati (6)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (83)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement