1. BU010c. Būvniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 42753 Izmaiņas veiktas: 12.11.2018

  1. Rādītāji: 2015=100, sezonāli izlīdzināti dati, 2015=100, kalendāri izlīdzināti dati, 2015=100, neizlīdzināti dati, % pārmaiņas pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kalendāri izlīdzināti dati (5)
  2. Būvniecības nozare (NACE 2.red.): Būvniecība, Ēku būvniecība, Inženierbūvniecība, Ceļu un dzelzceļu būvniecība, ..., Citi specializētie būvdarbi (17)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2018/3.ceturksnis (75)


 2. BU030c. Būvniecības produkcijas apjoms, faktiskajās cenās, tūkst. euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 43297 Izmaiņas veiktas: 12.11.2018

  1. Rādītāji: Būvniecības produkcija, ..jaunā būvniecība, ..ēku un būvju remontdarbi, (3)
  2. Būvju veidi: PAVISAM, .Dzīvojamās mājas pavisam, ..viena dzīvokļa mājas, ..divu dzīvokļu mājas, ..., Ārpus Latvijas - pavisam (28)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2018/3.ceturksnis (43)


 3. BU050c. Izdoto būvatļauju skaits un paredzamā platība pa ēku veidiem statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 73768 Izmaiņas veiktas: 12.11.2018

  1. Skaits/ Platība: Skaits, Platība, tūkst. m2, (2)
  2. Rādītāji: Pavisam, ..jaunbūves, (2)
  3. Ēku veids: Viena dzīvokļa mājas, Vasarnīcas un dārza mājas, Divu vai vairāku dzīvokļu mājas, Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, ..., Citas nedzīvojamās ēkas (11)
  4. Gads/ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2018/3.ceturksnis (35)
  5. Administratīvā teritorija: Latvija, Kurzemes reģions, Latgales reģions, Pierīgas reģions, ..., Ventspils (16)


 4. BU060c. Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits un platība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 88229 Izmaiņas veiktas: 12.11.2018

  1. Gads/ Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2018/3.ceturksnis (35)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  3. Skaits/ Platība: Dzīvokļu skaits, Platība, tūkst. m2, (2)
  4. Rādītāji: Pavisam, ..viena dzīvokļa mājas (bez vasarnīcām, dārza mājām), ..divu vai vairāku dzīvokļu mājas, (3)


 5. BU061c. Jaunbūvju skaita indekss

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21604 Izmaiņas veiktas: 12.11.2018

  1. Rādītāji: 2010=100, neizlīdzināti dati, 2010=100, sezonāli izlīdzināti dati, (2)
  2. Ēku veids: Pavisam, Dzīvojamās mājas, ..Viena dzīvokļa mājas, ..Vasarnīcas un dārza mājas, ..., ..Citas nedzīvojamās ēkas (14)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2003/1.ceturksnis, 2003/2.ceturksnis, 2003/3.ceturksnis, 2003/4.ceturksnis, ..., 2018/3.ceturksnis (63)


 6. BU070c. Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas būvniecībā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27490 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Indekss: Nostrādāto stundu indekss, Nodarbināto skaita indekss, Darba samaksas indekss, (3)
  2. Rādītāji: Indekss (2015=100), sezonāli un kalendāri izlīdzināti dati, Indekss (2015=100), kalendāri izlīdzināti dati, Indekss (2015=100), neizlīdzināti dati, % pret iepriekšējo periodu, sezonāli un kalendāri izlīdzināti dati, ..., % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, neizlīdzināti dati (6)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2018/2.ceturksnis (74)