1. TI010m. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa mēnešiem, salīdzināmajās cenās (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 30880 Izmaiņas veiktas: 26.02.2021.

  1. Gads/Mēnesis: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2021M01 (253)
  2. Rādītāji: Indekss (2015=100), sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, (3)


 2. TI020c. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa ceturkšņiem, salīdzināmajās cenās (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13611 Izmaiņas veiktas: 26.02.2021.

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2020/4.ceturksnis (84)
  2. Rādītāji: Indekss (2015=100), sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, (3)


 3. TI030m. Mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums pa pamatdarbības veidiem pa mēnešiem, faktiskajās cenās, tūkst. euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 79450 Izmaiņas veiktas: 26.02.2021.

  1. Gads/Mēnesis: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2021M01 (253)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): (47) MAZUMTIRDZNIECĪBA, IESKAITOT AUTO DEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBU, (47 bez 473) Mazumtirdzniecība, pavisam, bez auto degvielas mazumtirdzniecības, (4730) Auto degvielas mazumtirdzniecība, (4711; 472) Mazumtirdzniecība pārtikas veikalos pavisam, ..., (4799) Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (29)


 4. TI040m. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem pa mēnešiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2041873 Izmaiņas veiktas: 26.02.2021.

  1. Indeksi; Pārmaiņas: 2015=100, % pret iepriekšējo mēnesi, % pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, (3)
  2. Gads/Mēnesis: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2021M01 (253)
  3. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Sezonāli izlīdzinātie dati, Kalendāri izlīdzinātie dati, (3)
  4. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  5. Darbības veids (NACE 2.red.): (47) MAZUMTIRDZNIECĪBA, IESKAITOT AUTO DEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBU, (47 bez 473) Mazumtirdzniecība, pavisam, bez auto degvielas mazumtirdzniecības, (4730) Auto degvielas mazumtirdzniecība, (4711; 472) Mazumtirdzniecība pārtikas veikalos pavisam, ..., (4799) Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (29)


 5. TI050c. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 683875 Izmaiņas veiktas: 26.02.2021.

  1. Indeksi/ Pārmaiņas: 2015=100, % pret iepriekšējo ceturksni, % pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, (3)
  2. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2020/4.ceturksnis (84)
  3. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Sezonāli izlīdzinātie dati, Kalendāri izlīdzinātie dati, (3)
  4. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  5. Darbības veids (NACE 2.red.): (47) MAZUMTIRDZNIECĪBA, IESKAITOT AUTO DEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBU, (47 bez 473) Mazumtirdzniecība, pavisam, bez auto degvielas mazumtirdzniecības, (4730) Auto degvielas mazumtirdzniecība, (4711; 472) Mazumtirdzniecība pārtikas veikalos pavisam, ..., (4799) Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (29)


 6. TI060m. Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa mēnešiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 225203 Izmaiņas veiktas: 26.02.2021.

  1. Indeksi/ Pārmaiņas: 2015=100, % pret iepriekšējo mēnesi, % pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, (3)
  2. Gads/Mēnesis: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2020M12 (252)
  3. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Sezonāli izlīdzinātie dati, Kalendāri izlīdzināti dati, (3)
  4. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  5. Darbības veids (NACE 2.red.): (45) AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBA UN REMONTS, pavisam, (451; 453; 454) Automobiļu un motociklu tirdzniecība, (452) Automobiļu apkope un remonts, (3)


 7. TI070c. Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pēc uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 79108 Izmaiņas veiktas: 26.02.2021.

  1. Indeksi/ Pārmaiņas: 2015=100, % pret iepriekšējo ceturksni, % pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, (3)
  2. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2020/4.ceturksnis (84)
  3. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Sezonāli izlīdzinātie dati, Kalendāri izlīdzināti dati, (3)
  4. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  5. Darbības veids (NACE 2.red.): (45) AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBA UN REMONTS, pavisam, (451; 453; 454) Automobiļu un motociklu tirdzniecība, (452) Automobiļu apkope un remonts, (3)


 8. TI081m. Pakalpojumu nozaru uzņēmumu produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem pa mēnešiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 684722 Izmaiņas veiktas: 26.02.2021.

  1. Gads/Mēnesis: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2020M12 (72)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): (H; I; J; L; M bez 701,72,75; N) Pavisam, (H) Transports un uzglabāšana, (49) Sauszemes transports un cauruļvadu transports, (492; 494; 495) Sauszemes kravas transports un cauruļvadu transports, ..., (82) Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības (35)
  3. Vērtības: Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas, faktiskajās cenās, Produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas, (2)
  4. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Sezonāli izlīdzinātie dati, Kalendāri izlīdzināti dati, (3)
  5. Indeksi/ Pārmaiņas: 2015=100, % pret iepriekšējo mēnesi, % pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, (3)


 9. TI090c. Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 138039 Izmaiņas veiktas: 26.02.2021.

  1. Indeksi/ Pārmaiņas: 2015=100, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, % pret iepriekšējo periodu, (3)
  2. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2020/4.ceturksnis (84)
  3. Rādītāji: Neizlīdzināti dati, Sezonāli izlīdzināti dati, Kalendāri izlīdzināti dati, (3)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (75) Veterinārie pakalpojumi, (90 - 93) MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA, (90) Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības, (91) Bibliotēku, arhīvu, muzeju u.c. kultūras iestāžu darbība, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (11)


 10. TI100m. Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa mēnešiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 180949 Izmaiņas veiktas: 26.02.2021.

  1. Indeksi; Pārmaiņas: 2015=100, % pret iepriekšējo mēnesi, % pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, (3)
  2. Gads/Mēnesis: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2020M12 (72)
  3. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Sezonāli izlīdzinātie dati, Kalendāri izlīdzināti dati, (3)
  4. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  5. Darbības veids (NACE 2.red.): (46) VAIRUMTIRDZNIECĪBA, IZŅEMOT AUTOMOBIĻUS UN MOTOCIKLUS, (461) Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību, (462) Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība, (463) Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība, ..., (469) Nespecializētā vairumtirdzniecība (9)


 11. TI110c. Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 63906 Izmaiņas veiktas: 26.02.2021.

  1. Indeksi; Pārmaiņas: 2015=100, % pret iepriekšējo ceturksni, % pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, (3)
  2. Gads/Ceturksnis: 2015/1.ceturksnis, 2015/2.ceturksnis, 2015/3.ceturksnis, 2015/4.ceturksnis, ..., 2020/4.ceturksnis (24)
  3. Rādītāji: Neizlīdzinātie dati, Sezonāli izlīdzinātie dati, Kalendāri izlīdzināti dati, (3)
  4. Vērtības: Faktiskajās cenās, Salīdzināmajās cenās, (2)
  5. Darbības veids (NACE 2.red.): (46) VAIRUMTIRDZNIECĪBA, IZŅEMOT AUTOMOBIĻUS UN MOTOCIKLUS, (461) Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību, (462) Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība, (463) Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība, ..., (469) Nespecializētā vairumtirdzniecība (9)


 12. TI130c. Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas tirdzniecībā un pakalpojumu nozarēs pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 353834 Izmaiņas veiktas: 28.12.2020.

  1. Indekss: Nostrādāto stundu indekss, Nodarbināto skaita indekss, Darba samaksas indekss, (3)
  2. Rādītāji: Indekss (2015=100), sezonāli un kalendāri izlīdzināti dati, Indekss (2015=100), kalendāri izlīdzināti dati, Indekss (2015=100), neizlīdzināti dati, % pret iepriekšējo periodu, sezonāli un kalendāri izlīdzināti dati, ..., % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, neizlīdzināti dati (6)
  3. Darbības veids (NACE 2.red.): Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts, Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus, Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus, Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (bez degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās), ..., Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (saskaņā ar STS Regulu) (20)
  4. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2020/3.ceturksnis (83)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement