1. JVSG010. Aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 105937 Izmaiņas veiktas: 19.03.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., Privātajā sektorā (6)
  4. Rādītāji: Pavisam, ..pamatdarbā ar laika uzskaiti, (2)


 2. JVSG011. Aizņemtās darbvietas pa reģioniem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12045 Izmaiņas veiktas: 19.03.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Reģioni: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  3. Sektors: PAVISAM, Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, Vispārējās valdības sektorā, ..., Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (6)
  4. Rādītāji: Pavisam, ..pamatdarbā ar laika uzskaiti, (2)


 3. JVSG012. Aizņemtās darbvietas republikas pilsētās un novados vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 68200 Izmaiņas veiktas: 19.03.2018

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Zilupes novads (120)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  3. Sektors: Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (6)
  4. Rādītāji: Aizņemtās darbvietas kopā, ..pamatdarbā ar laika uzskaiti, (2)


 4. JVSG013. Aizņemtās darbvietas pa profesiju pamatgrupām vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6744 Izmaiņas veiktas: 19.03.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Profesiju pamatgrupas: Visas profesijas, 1. Vadītāji, 2. Vecākie speciālisti, 3. Speciālisti, ..., 9. Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits, (1)
  4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)


 5. JVSG014. Aizņemtās darbvietas reģionos pa darbības veidiem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 68417 Izmaiņas veiktas: 19.03.2018

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A)Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02)Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (103)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)


 6. JVSG040. Brīvās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11631 Izmaiņas veiktas: 19.03.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (S) Citi pakalpojumi (20)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  3. Rādītāji: Skaits, Brīvo darbvietu īpatsvars, %, (2)
  4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)


 7. JVSG050. Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5840 Izmaiņas veiktas: 19.03.2018

  1. Gads: 2016, 2017, (2)
  2. Profesiju pamatgrupas: Visas profesijas, 1. Vadītāji, 2. Vecākie speciālisti, 3. Speciālisti, ..., 9. Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits, Brīvo darbvietu īpatsvars, %, (2)
  4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)


 8. JVSG060. Brīvās darbvietas pa statistiskajiem reģioniem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4470 Izmaiņas veiktas: 19.03.2018

  1. Gads: 2016, 2017, (2)
  2. Reģioni: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  3. Rādītāji: Skaits, Brīvo darbvietu īpatsvars, %, (2)
  4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)


 9. JVSG071. Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas republikas pilsētās, novados, pagastos un reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 129462 Izmaiņas veiktas: 19.12.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., ..Zilupes pilsēta (691)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  3. Rādītāji: Vidējais darbinieku skaits, Pašnodarbinātās fiziskās personas, (2)


 10. JVSG080. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās pa darbības veidiem gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 52901 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, ..vispārējās valdības sektorā, Privātajā sektorā, (4)


 11. JVSG090. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās Latvijas reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6182 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, ..vispārējās valdības sektorā, Privātajā sektorā, (4)
  2. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)


 12. JVSG091. Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 38981 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Zilupes novads (120)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  3. Sektors: Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (6)


 13. JVSG100. Apmaksātās un nostrādātās stundas gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 199664 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  4. Apmaksātās un nostrādātas stundas: Apmaksātās stundas, tai skaitā nostrādātās stundas, (2)
  5. Darba laiks: Normālā un nepilna darba laika darbiniekiem, ..normālā darba laika darbiniekiem, ..nepilna darba laika darbiniekiem, (3)