1. DSG001. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3582 Izmaiņas veiktas: 02.01.2019

  1. Laika periods: 01.01.1991, 01.04.1991, 01.09.1991, 15.11.1991, ..., 01.01.2018 (27)
  2. Rādītājs: Minimālā mēnešalga, (1)


 2. DSG010. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa (euro; % pret iepriekšējo periodu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9186 Izmaiņas veiktas: 01.03.2018

  1. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  2. Rādītāji: Euro, % pret iepriekšējo gadu, (2)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  4. Bruto/ neto: Bruto, Neto, (2)


 3. DSG020. Strādājošo reālās darba samaksas dinamika (% pret iepriekšējo gadu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3882 Izmaiņas veiktas: 01.03.2018

  1. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2017 (24)
  2. Rādītāji: Strādājošo mēneša vidējā neto darba samaksa, Patēriņa cenu indekss, Strādājošo reālā darba samaksa, (3)


 4. DSG030. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 170293 Izmaiņas veiktas: 01.03.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. Sektors: Pavisam, pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, sabiedriskajā sektorā (bez nodibinājumiem, biedrībām un fondiem), ..., privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (9)
  4. Bruto/Neto: Bruto, Neto, (2)


 5. DSG040. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem 1. ceturksnī, euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 76515 Izmaiņas veiktas: 29.11.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  4. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, (2)


 6. DSG050. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa statistiskajos reģionos (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13695 Izmaiņas veiktas: 01.03.2018

  1. Bruto/neto: Bruto, Neto, (2)
  2. Sektors: Pavisam, pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā, privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (5)
  3. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  4. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2017 (17)


 7. DSG060. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem statistiskajos reģionos (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 90638 Izmaiņas veiktas: 01.03.2018

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (103)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)


 8. DSG070. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un novados (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 93891 Izmaiņas veiktas: 01.03.2018

  1. Bruto/neto: Bruto, Neto, (2)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Zilupes novads (120)
  3. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  4. Sektors: Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (6)


 9. DSG080. Strādājošo regulārā mēneša un stundas vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 54266 Izmaiņas veiktas: 01.06.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2015, 2016, 2017, (3)
  3. Rādītājs: Regulārā mēneša vidējā bruto darba samaksa (euro), Regulārā bruto darba samaksa nostrādātā stundā (euro), (2)
  4. Sektors: Pavisam, pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, sabiedriskajā sektorā (bez nodibinājumiem, biedrībām un fondiem), ..., privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (9)


 10. DSG100. Mēneša vidējo bruto darba ienākumu deciles un mediāna

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3845 Izmaiņas veiktas: 13.12.2018

  1. Gads: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  3. Rādītājs: Vidējie aritmētiskie mēneša ienākumi, 1.decile, 2.decile, 3.decile, ..., 9.decile (10)


 11. DSG110. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem pa sektoriem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16303 Izmaiņas veiktas: 29.03.2018

  1. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  2. Mēneša bruto darba ienākumu lieluma grupa (euro): PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (19)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 12. DSG120. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem un dzimuma vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9402 Izmaiņas veiktas: 29.11.2018

  1. Dzimums: Sievietes, Vīrieši, (2)
  2. Mēneša bruto darba ienākumu lieluma grupa (euro): PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (19)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 13. DSG130. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem pa vecuma grupām vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 30680 Izmaiņas veiktas: 29.11.2018

  1. Vecuma grupa: <=19, 20 līdz 24, 25 līdz 29, 30 līdz 34, ..., nav iespējams noteikt vecumu (14)
  2. Mēneša bruto darba ienākumu lieluma grupa (euro): PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (19)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 14. DSG140. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem pa reģioniem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14769 Izmaiņas veiktas: 29.11.2018

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Mēneša bruto darba ienākumu lieluma grupa (euro): PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (19)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions (Rīga), Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 15. DSG150. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem republikas pilsētās un novados vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 107906 Izmaiņas veiktas: 01.06.2018

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Zilupes novads (120)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Mēneša bruto darba ienākumu lieluma grupa (euro): PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01 - 150.00, ..., Bez darba ienākumiem (13)


 16. DSG160. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem pa darbības veidiem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 49836 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (S) Citi pakalpojumi (17)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Mēneša bruto darba ienākumu lieluma grupa (euro): PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (19)