DSG070. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un novados (euro)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Bruto/ Neto Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Teritoriālā vienība Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 120 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 12 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Sektors Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 6 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
01.03.2021.
Datus sagatavoja:
Darba samaksas statistikas daļa
Mērvienība:
Euro
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
DSG070
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Sakarā ar grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, dati sadalījumā pa republikas pilsētām (9) un novadiem tiek publicēti sākot ar 2009.gada 3.ceturksni (vidēji 2009.gada 2.pusgadā). Informācija par republikas pilsētām (7) un rajoniem par 2009.gadu atrodama tabulā DSG20.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Sektors
Sabiedriskajā sektorā (bez nodibinājumiem, biedrībām un fondiem)
Bez sabiedriskajām organizācijām, nodibinājumiem, biedrībām, fondiem un to komercsabiedrībām.