1. DIG010. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 44528 Izmaiņas veiktas: 29.03.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): (A-S) PAVISAM, (B-S) PAVISAM BEZ LAUKSAMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. Rādītājs: Darbaspēka izmaksas, ..bruto darba samaksa (naudā un natūrā), ..pārējās darbaspēka izmaksas, (3)


 2. DIG011. Vienas stundas darbaspēka izmaksas statistiskajās vienībās ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk pa darbības veidiem (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 40375 Izmaiņas veiktas: 29.03.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): (A-S) PAVISAM, (B-S) PAVISAM BEZ LAUKSAMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  3. Rādītājs: Darbaspēka izmaksas, ..bruto darba samaksa (naudā un natūrā), ..pārējās darbaspēka izmaksas, (3)


 3. DIG012. Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī pa darbības veidiem (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 54549 Izmaiņas veiktas: 29.03.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): (A-S) PAVISAM, (B-S) PAVISAM BEZ LAUKSAMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. Rādītājs: Darbaspēka izmaksas, ..bruto darba samaksa (naudā un natūrā), ..pārējās darbaspēka izmaksas, (3)


 4. DIG013. Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī statistiskajās vienībās ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 48483 Izmaiņas veiktas: 29.03.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): (A-S) PAVISAM, (B-S) PAVISAM BEZ LAUKSAMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  3. Rādītājs: Darbaspēka izmaksas, ..bruto darba samaksa (naudā un natūrā), ..pārējās darbaspēka izmaksas, (3)


 5. DIG020. Darbaspēka izmaksas un to struktūra gadā (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 606951 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Darbaspēka izmaksu struktūra: Darba spēka izmaksas pavisam, Darba samaksa pavisam, ..tiešā darba samaksa, ...regulārā darba samaksa un piemaksas, ..., Subsīdijas (16)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)