1. DI010c. Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 340234 Izmaiņas veiktas: 17.09.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (82)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): (B-S) Pavisam, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, (D) Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, ..., (S) Citi pakalpojumi (19)
  3. Sezonāli neizlīdzināti/ Sezonāli izlīdzināti: Sezonāli neizlīdzināti, Sezonāli izlīdzināti, (2)
  4. Indeksi un pārmaiņas: Indekss (2016=100), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, %, (2)
  5. Rādītāji: Darbaspēka izmaksas, ..bruto darba samaksa (naudā un natūrā), ..pārējās darbaspēka izmaksas, (3)


 2. DI030c. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzināti dati (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 139300 Izmaiņas veiktas: 17.09.2020.

  1. Rādītāji: Vienas stundas darbaspēka izmaksas, ..bruto darba samaksa stundā (naudā un natūrā), ..pārējās darbaspēka izmaksas stundā, (3)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): (A-S) PAVISAM, (B-S) PAVISAM BEZ LAUKSAMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  3. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (62)


 3. DI040c. Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī (tūkst.euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2649459 Izmaiņas veiktas: 17.09.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (62)
  2. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  3. Darbaspēka izmaksu struktūra: Darbaspēka izmaksas pavisam, Darba samaksa pavisam, ..tiešā darba samaksa, ...regulārā darba samaksa un piemaksas, ..., Subsīdijas (16)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement