1. MOD13_01. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem apmierinātība ar dzīvi un uzticēšanās citiem (vidējais skalā no 0-10)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5977 Izmaiņas veiktas: 10.07.2018

  1. Gads: 2013, 2017, (2)
  2. Apmierinātība/ uzticēšanās: Vispārēja apmierinātība ar dzīvi, Uzticēšanās citiem cilvēkiem, (2)
  3. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)


 2. MOD13_02. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem labsajūtas atsevišķu dimensiju raksturojums 2013. gadā (vidējais skalā no 0-10)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7523 Izmaiņas veiktas: 09.06.2017

  1. Apmierinātība: Apmierinātība ar personīgajām attiecībām, Dzīves jēga, Apmierinātība ar finansiālo situāciju, Apmierinātība ar darbu, ..., Apmierinātība ar atpūtas un zaļajām zonām (9)
  2. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)


 3. MOD13_03. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem emocionālās labsajūtas atsevišķu dimensiju raksturojums pēdējo 4 nedēļu laikā 2013. gadā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10072 Izmaiņas veiktas: 09.06.2017

  1. Dimensijas: Biju laimīgs, Jutos rāms un mierīgs, Jutos grūtsirdīgs, Jutos nomākts un depresīvs, Biju ļoti nervozs (5)
  2. Raksturojums: Pavisam, Visu laiku, Lielākoties, Daļu laika, ..., Nemaz (6)
  3. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)


 4. MOD13_04. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem attieksme pret pārvaldību un pamattiesībām 2013. gadā (vidējais skalā no 0-10)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5402 Izmaiņas veiktas: 09.06.2017

  1. Uzticēšanās: Uzticēšanās politiskajai sistēmai, Uzticēšanās tiesību sistēmai, Uzticēšanās policijai, (3)
  2. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)


 5. MOD13_05. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem fiziskā drošība pēc tumsas iestāšanās, vienatnē pastaigājoties savas dzīvesvietas apkārtnē 2013. gadā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5677 Izmaiņas veiktas: 09.06.2017

  1. Drošības sajūta: Pavisam, Ļoti droši, Diezgan droši, Mazliet nedroši, Ļoti nedroši (5)
  2. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)


 6. MOD13_06. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem īpatsvars, kuriem ir sociāli kontakti ar citiem cilvēkiem 2013. gadā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5177 Izmaiņas veiktas: 09.06.2017

  1. Sociālie kontakti: Ir kāda persona, ar ko apspriest privātas dabas jautājumus, Var kādai personai, kura dzīvo citā mājsaimniecībā, lūgt palīdzību nepieciešamības gadījumā, (2)
  2. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)