1. NB031c. Iedzīvotāji pēc izglītības līmeņa un dzimuma pa ceturkšņiem

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 41128 Izmaiņas veiktas: 15.11.2018

    1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2018/3.ceturksnis (67)
    2. Izglītības līmenis: PAVISAM, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība un zemāka par to (5)
    3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
    4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)