1. IZG010. Izglītības iestādes un izglītojamo skaits (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10798 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Rādītāji: Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits (1.septembrī), Bērnu skaits visās pirmsskolas izglītības iestādēs, .. meitenes pirmsskolas izglītības iestādēs, Vispārizglītojošo skolu skaits, ..., ..sievietes, kuras ieguvušas grādu vai kvalifikāciju augstskolās un koledžās (25)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)


 2. IZG020. Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem (mācību gada sākumā), 1999.-2013. g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8274 Izmaiņas veiktas: 01.01.2015

  1. Izglītības līmenis: IZGLĪTOJAMO SKAITS - PAVISAM, Pirmsskolas izglītība (0 līmenis) (3 - 6 gadīgie bērni), Pamatizglītības 1.posms (1.līmenis) (1.-6.klase), Pamatizglītības 2.posms (2.līmenis), ..., Doktorantūra (6.līmenis) (14)
  2. Mācību gads: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2013 (15)
  3. Vīrieši, sievietes: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 3. IZG021. Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem atbilstoši ISCED-2011 klasifikācijai (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7658 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Izglītības līmenis: IZGLĪTOJAMO SKAITS- PAVISAM, Pirmsskolas izglītība - 0. līmenis, pirmsskolas izglītība (0-2 gadīgie bērni), pirmsskolas izglītība (3-6 gadīgie bērni), ..., doktora izglītības programmas - 8. līmenis (17)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 4. IZG060. Izglītojamo skaits, kuri mācījās dažādās mācību iestādēs (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4929 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2017 (30)
  2. Mācību iestāde: Pavisam mācījās, ..Pirmsskolas izglītības iestādēs (1.septembrī), ..Vispārizglītojošajās skolās, ..Profesionālajās izglītības iestādēs, ..Augstākajās mācību iestādēs un koledžās (5)


 5. IZG330. Izdevumi izglītībai (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4715 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2015 (21)
  2. Rādītāji: Izdevumi izglītībai, pavisam, ..valsts izdevumi izglītībai, ..privātie izdevumi izglītībai, ..ārvalstu finanšu avoti, Valsts izdevumi izglītībai % no iekšzemes kopprodukta (5)