1. MOD15_01. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem kultūras un sporta pasākumu apmeklējumu biežums pēdējo 12 mēnešu laikā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 15696 Izmaiņas veiktas: 31.05.2016.

  1. Gads: 2006, 2015, (2)
  2. Pasākumi: Kino apmeklējumu biežums, Izrāžu un uzvedumu apmeklējumu biežums, Kultūras objektu apmeklējumu biežums, Sporta pasākumu apmeklējumu biežums, (4)
  3. Biežums: Pavisam, Jā, vismaz vienu reizi, … ne biežāk kā 3 reizes, … biežāk nekā 3 reizes, ..., ... cits iemesls (9)
  4. Rādītāji: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, 16-24 gadi, ..., Iedzīvotāji virs nabadzības riska sliekšņa (25)


 2. MOD15_02. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem sazināšanās un tikšanās ar radiniekiem un draugiem (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16000 Izmaiņas veiktas: 31.05.2016.

  1. Gads: 2006, 2015, (2)
  2. Sazināšanās: Tikšanas ar saviem radiniekiem, kuri nav mājsaimniecības locekļi, Tikšanas ar saviem draugiem (neskaitot nejaušas sastapšanās reizes), Sazināšanās (pa telefonu, e-pastu u.tml.) ar saviem radiniekiem, kuri nav mājsaimniecības locekļi, Sazināšanās ar saviem draugiem (pa telefonu, e - pastu u.tml.), Sazināšanās sociālajos medijos (5)
  3. Biežums: Pavisam, Katru dienu, Katru nedēļu (bet ne katru dienu), Vairākas reizes mēnesī (bet ne katru nedēļu), ..., Nekad (7)
  4. Rādītāji: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, 16-24 gadi, ..., Iedzīvotāji virs nabadzības riska sliekšņa (25)


 3. MOD15_03. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem privātu jautājumu apspriešana un iespēja lūgt palīdzību radiniekiem, draugiem un kaimiņiem (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8713 Izmaiņas veiktas: 31.05.2016.

  1. Gads: 2006, 2013, 2015, (3)
  2. Iespējas: Ārpus mājsaimniecības ir radinieki, draugi vai kaimiņi, kuriem nepieciešamības gadījumā lūgt palīdzību, Ir kāda persona, ar kuru var apspriest privātus jautājumus, (2)
  3. Jā/ Nē: Pavisam, Jā, Nē, (3)
  4. Rādītāji: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, 16-24 gadi, ..., Iedzīvotāji virs nabadzības riska sliekšņa (25)


 4. MOD15_04. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem formāla un neformāla sociālā līdzdalība pēdējo 12 mēnešu laikā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11911 Izmaiņas veiktas: 31.05.2016.

  1. Gads: 2006, 2015, (2)
  2. Iesaistīšanās: Iesaistīšanās formālā brīvprātīgā neapmaksātā darbā, iesaistoties kādā no labdarības organizācijām, biedrībām, asociācijām, nevalstiskajām organizācijām u.c. šim mērķim izveidotām grupām, Iesaistīšanās neformālā brīvprātīgā neapmaksātā darbā pēc savas iniciatīvas, neiesaistoties nevienā no organizācijām, Iesaistīšanās pilsoniskajās aktivitātēs (piedalījās politiskās partijas vai interešu grupas aktivitātēs, sabiedrības informēšanā, nevardarbīgos protestos, parakstot petīciju, piedaloties demonstrācijās, rakstot vēstules politiķiem un medijiem), (3)
  3. Jā/ Nē: Pavisam, Jā, Nē, ... neinteresē, ..., ... cits iemesls (6)
  4. Rādītāji: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, 16-24 gadi, ..., Iedzīvotāji virs nabadzības riska sliekšņa (25)


 5. MOD15_05. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem māksliniecisku darbību praktizēšana 2015. gadā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7318 Izmaiņas veiktas: 31.05.2016.

  1. Gads: 2015, (1)
  2. Biežums: Nodarbošanās ar mākslinieciskām darbībām kā ar savu vaļasprieku - Pavisam, katru dienu, katru nedēļu (bet ne katru dienu), vairākas reizes mēnesī (bet ne katru nedēļu), ..., nekad (7)
  3. Rādītāji: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, 16-24 gadi, ..., Iedzīvotāji virs nabadzības riska sliekšņa (25)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement