1. SKG010. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10708 Izmaiņas veiktas: 05.06.2020.

  1. Rādītāji: PAVISAM REĢISTRĒTI NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI, slepkavības ar iepriekšēju nodomu, smagi miesas bojājumi, izvarošana, ..., Noziedzīgu nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotāju (15)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)


 2. SKG021. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 28547 Izmaiņas veiktas: 05.06.2020.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nav adreses (127)
  2. Gads: 2010, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  3. Rādītāji: Noziedzīgu nodarījumu skaits, Noziedzīgu nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotāju, (2)


 3. SKG030. Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8691 Izmaiņas veiktas: 09.04.2020.

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  2. Rādītāji: Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu skaits, sievietes no noziegumus izdarījušo personu kopskaita, %, nepilngadīgie no noziegumus izdarījušo personu kopskaita, %, personas, kuras jau agrāk izdarījušas noziegumus no noziegumus izdarījušo personu kopskaita, %, ..., personas alkohola reibuma stāvoklī no noziegumus izdarījušo personu kopskaita, % (6)


 4. SKG040. Notiesāto personu skaits pēc nozieguma veida

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5748 Izmaiņas veiktas: 28.08.2020.

  1. Nozieguma veids: Pavisam notiesāto par noziedzīgiem nodarījumiem, slepkavība ar iepriekšēju nodomu, smagi miesas bojājumi, izvarošana, ..., narkotisko vielu nelikumīga izgatavošana, glabāšana vai realizēšana (9)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)


 5. SKG050. Notiesāto personu skaits pēc nozieguma veida un vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13483 Izmaiņas veiktas: 28.08.2020.

  1. Nozieguma veids: VISI NOTIESĀTIE PAR NOZIEDZĪGIEM NODARĪJUMIEM (KOPSKAITS), Slepkavība ar iepriekšēju nodomu, (%), Smagi miesas bojājumi, (%), Izvarošana, (%), ..., Narkotisko vielu nelikumīga izgatavošana, glabāšana vai realizēšana, (%) (7)
  2. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  3. Vecuma grupa: Visi notiesātie, 14-17 gadi, 18-24 gadi, 25-29 gadi, ..., 50 un vairāk gadi (6)


 6. SKG060. Notiesāto personu skaits sadalījumā pēc nozieguma veida un vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16174 Izmaiņas veiktas: 28.08.2020.

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  2. Nozieguma veids: VISI NOTIESĀTIE PAR NOZIEDZĪGIEM NODARĪJUMIEM, slepkavība ar iepriekšēju nodomu, smagi miesas bojājumi, izvarošana, ..., narkotisko vielu nelikumīga izgatavošana, glabāšana vai realizēšana (7)
  3. Vecums (gadi): Visi notiesātie (kopskaits), 14-17 gadi (%), 18-24 gadi (%), 25-29 gadi (%), ..., vecums nav norādīts (%) (7)


 7. SKG070. Sieviešu īpatsvars notiesāto personu kopskaitā (procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5509 Izmaiņas veiktas: 28.08.2020.

  1. Nozieguma veids: Visas notiesātās sievietes par noziedzīgiem nodarījumiem, slepkavība ar iepriekšēju nodomu, smagi miesas bojājumi, īpašuma zādzība, ..., narkotisko vielu nelikumīga izgatavošana, glabāšana vai realizēšana (6)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)


 8. SKG08. Notiesāto personu skaits sadalījumā pēc tiesas noteiktajiem soda veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4888 Izmaiņas veiktas: 28.08.2020.

  1. Rādītāji: Visi notiesātie, brīvības atņemšana, nosacīta brīvības atņemšana, citi soda veidi, ..., ..piespiedu darbs (6)
  2. Gads: 1995, 2000, 2001, 2002, ..., 2019 (21)


 9. SKG090. Cietumos esošo personu skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4180 Izmaiņas veiktas: 20.03.2020.

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  2. Rādītāji: PAVISAM, notiesātie, apcietinātie un notiesātie izmeklēšanas cietumā, (3)


 10. SKG170. Ugunsgrēku skaits un to sekas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5284 Izmaiņas veiktas: 28.02.2020.

  1. Rādītāji: Pavisam reģistrēti ugunsgrēki, Nodarītie materiālie zaudējumi (attiecīgo gadu cenās), tūkst. euro, Bojā gājušo cilvēku skaits, ..t.sk. bojā gājuši bērni (līdz 17 gadiem), ..., Ļaunprātīga dedzināšana (iespējamais iemesls) (7)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement