1. MTG010. Mājsaimniecību īpatsvars, kas norādījušas atsevišķas problēmas saistībā ar sava mājokļa vidi (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14439 Izmaiņas veiktas: 02.03.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Problēmas: Troksnis no kaimiņu dzīvokļiem, kāpņu telpas, ielas vai āra, Apkārtējās vides piesārņojums, putekļi un/vai citas vides problēmas dzīvesvietas tuvumā, Vardarbība un noziedzības līmenis dzīvesvietas apkārtnē, (3)
  3. Rādītāji: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions), ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (17)


 2. MTG020. Mājokļu vispārējais raksturojums (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14131 Izmaiņas veiktas: 02.03.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Mājokļa raksturojums: Vidējais istabu skaits mājsaimniecību lietošanā, Istabu skaits uz vienu mājsaimniecības locekli, Mājokļa vidējā platība, m2, (3)
  3. Rādītāji: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions), ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (17)


 3. MTG030. Mājokļa veids (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 22857 Izmaiņas veiktas: 02.03.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Mājokļa veids: Pavisam, Savrupmāja/ viensēta, Savrupmājas daļa vai rindu māja, Dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā līdz 9 dzīvokļiem, ..., Cita tipa mājoklis (6)
  3. Rādītāji: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions), ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (17)


 4. MTG040. Mājokļu labiekārtotība (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 18812 Izmaiņas veiktas: 02.03.2020.

  1. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  2. Labiekārtotība: Aukstā ūdens apgāde (ūdensvads), Karstā ūdens apgāde, Kanalizācija, Tīkla gāze, ..., Stacionārā elektriskā plīts (6)
  3. Rādītāji: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions), ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (17)


 5. MTG050. Ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecību

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9414 Izmaiņas veiktas: 02.03.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Mājokļa izdevumi: Kopējie ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecību mēnesī, euro, Mājokļa izdevumi, procentos pret rīcībā esošo ienākumu, (2)
  3. Rādītāji: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions), ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (17)


 6. MTG060. Ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu ietekme uz mājsaimniecības finansiālo situāciju (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14217 Izmaiņas veiktas: 02.03.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Izdevumu ietekme: Ļoti apgrūtinoši, Nedaudz apgrūtinoši, Nemaz nav apgrūtinoši, (3)
  3. Rādītāji: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions), ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (17)


 7. MTG070. Ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecības locekli

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5451 Izmaiņas veiktas: 02.03.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Mājokļa izdevumi: Kopējie ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, euro, Mājokļa izdevumi uz mājsaimniecības locekli, procentos pret rīcībā esošo ienākumu, (2)
  3. Personu skaits mājsaimniecībā: VISAS MĀJSAIMNIECĪBAS, Vienas personas mājsaimniecība, Divu personu mājsaimniecība, Trīs personu mājsaimniecība, ..., Piecu un vairāk personu mājsaimniecība (6)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement