1. IIG010. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5859 Izmaiņas veiktas: 01.03.2021.

  1. Rādītāji: Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa bruto, Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto, .sabiedriskajā sektorā bruto, .sabiedriskajā sektorā neto, ..., Viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtība (8)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)


 2. IIG040. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi (euro, mēnesī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5020 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Rādītājs: Vidēji uz vienu mājsaimniecību, Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, Vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, Ienākumu mediāna uz vienu ekvivalento patērētāju, (4)
  3. Teritorija: Latvija, Pilsētas, Lauki, (3)


 3. IIG050. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra pilsētās un laukos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9569 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Rādītājs: Rīcībā esošais ienākums, pavisam, ienākumi no algotā darba, pašnodarbināto ienākumi, ienākumi no īpašuma, ..., rīcībā esošo ienākumu samazinošie izdevumi (9)
  3. Teritorija: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, (3)
  4. Euro/ %: Euro, %, (2)


 4. IIG060. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi Latvijas statistiskajos reģionos (euro, mēnesī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6480 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Rādītājs: Vidēji uz vienu mājsaimniecību, Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, Vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, (3)
  3. Reģions: Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions), Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 5. IIG070. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra Latvijas statistiskajos reģionos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 28726 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Rādītājs: Rīcībā esošais ienākums, pavisam, ienākumi no algotā darba, pašnodarbināto ienākumi, ienākumi no īpašuma, ..., rīcībā esošo ienākumu samazinošie izdevumi (9)
  3. Reģions: Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions), Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  4. Euro/ %: Euro, %, (2)


 6. IIG080. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi pēc mājsaimniecības tipa (euro, mēnesī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11563 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Mājsaimniecības tips: Visas mājsaimniecības, Visas mājsaimniecības bez apgādībā esošiem bērniem, Visas mājsaimniecības ar apgādībā esošiem bērniem, Viens pieaugušais ar bērniem, ..., 3 vai vairāk pieaugušie ar apgādībā esošiem bērniem (16)
  3. Rādītājs: Vidēji uz vienu mājsaimniecību, Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, Vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, (3)


 7. IIG090. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi kvintiļu grupās (euro, mēnesī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7139 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Rādītājs: Vidēji uz vienu mājsaimniecību, Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli - zemākā robeža, Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli - augstākā robeža, Vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju (5)
  3. Kvintiļu grupas: 1. kvintiļu grupa, 2. kvintiļu grupa, 3. kvintiļu grupa, 4. kvintiļu grupa, 5. kvintiļu grupa (5)


 8. IIG100. Rīcībā esošie ienākumi pa vecuma grupām (euro, mēnesī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5622 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-15, 16-24, 25-34, ..., 65+ (8)
  3. Rādītājs: Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, Vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, (2)


 9. IIG110. Visu mājsaimniecību rīcība esošo ienākumu sadalījums pa ienākumu grupām (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8336 Izmaiņas veiktas: 22.12.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Rādītājs: Mājsaimniecību ekvivalentie rīcībā esošie (neto) ienākumi, Mājsaimniecību rīcībā esošie (neto) ienākumi, (2)
  3. Ienākumu grupa: Pavisam, 1. deciļu grupa (nabadzīgākā), 2. deciļu grupa, 3. deciļu grupa, ..., 5. kvintiļu grupa (bagātākā) (16)


 10. IIG120. Mājsaimniecību sadalījums pēc galvenā iztikas līdzekļu avota (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10076 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  2. Avots: Pavisam, Algota darba samaksa, Ienākumi no pašnodarbinātības, Saņemtie transferti, ..., Citi ienākumu veidi (7)
  3. Rādītājs: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions), ..., Galvenajam pelnītājam augstākā izglītība (16-64) (25)


 11. IIG130. Mājsaimniecību savstarpējā materiālā palīdzība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6512 Izmaiņas veiktas:

  1. Mērvienība: %, Eiro gadā, (2)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  3. Palīdzība: Mājsaimniecības, kas ir sniegušas regulāru naudas palīdzību citām mājsaimniecībām, Mājsaimniecības, kas ir saņēmušas regulāru naudas palīdzību no citām mājsaimniecībām, (2)
  4. Rādītājs: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, 1. kvintiļu grupa, ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (15)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement