1. IIG010. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5522 Izmaiņas veiktas: 02.03.2018

  1. Rādītāji: Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa bruto, Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto, .sabiedriskajā sektorā bruto, .sabiedriskajā sektorā neto, ..., Viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtība (8)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)


 2. IIG040. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi (euro, mēnesī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4523 Izmaiņas veiktas: 12.04.2018

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2016 (13)
  2. Rādītājs: Vidēji uz vienu mājsaimniecību, Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, Vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, Ienākumu mediāna uz vienu ekvivalento patērētāju, (4)
  3. Teritorija: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, (3)


 3. IIG050. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra pilsētās un laukos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8447 Izmaiņas veiktas: 12.04.2018

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2016 (13)
  2. Rādītājs: Rīcībā esošais ienākums, pavisam, ienākumi no algotā darba, pašnodarbināto ienākumi, ienākumi no īpašuma, ..., rīcībā esošo ienākumu samazinošie izdevumi (9)
  3. Teritorija: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, (3)
  4. Euro/ %: Euro, %, (2)


 4. IIG06. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi Latvijas statistiskajos reģionos (euro, mēnesī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5254 Izmaiņas veiktas: 12.04.2018

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2016 (13)
  2. Rādītājs: Vidēji uz vienu mājsaimniecību, Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, Vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, (3)
  3. Reģions: Rīga, Pierīga, Vidzeme, Kurzeme, ..., Latgale (6)


 5. IIG070. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra Latvijas statistiskajos reģionos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 24823 Izmaiņas veiktas: 12.04.2018

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2016 (13)
  2. Rādītājs: Rīcībā esošais ienākums, pavisam, ienākumi no algotā darba, pašnodarbināto ienākumi, ienākumi no īpašuma, ..., rīcībā esošo ienākumu samazinošie izdevumi (9)
  3. Reģions: Rīga, Pierīga, Vidzeme, Kurzeme, ..., Latgale (6)
  4. Euro/ %: Euro, %, (2)


 6. IIG080. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi pēc mājsaimniecības tipa (euro, mēnesī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10100 Izmaiņas veiktas: 12.04.2018

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2016 (13)
  2. Mājsaimniecības tips: Visas mājsaimniecības, Visas mājsaimniecības bez apgādībā esošiem bērniem, Visas mājsaimniecības ar apgādībā esošiem bērniem, Viens pieaugušais ar bērniem, ..., 3 vai vairāk pieaugušie ar apgādībā esošiem bērniem (16)
  3. Rādītājs: Vidēji uz vienu mājsaimniecību, Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, Vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, (3)


 7. IIG090. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi kvintiļu grupās (euro, mēnesī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6288 Izmaiņas veiktas: 14.11.2018

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2016 (13)
  2. Rādītājs: Vidēji uz vienu mājsaimniecību, Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli - zemākā robeža, Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli - augstākā robeža, Vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju (5)
  3. Kvintiļu grupas: 1. kvintiļu grupa, 2. kvintiļu grupa, 3. kvintiļu grupa, 4. kvintiļu grupa, 5. kvintiļu grupa (5)


 8. IIG100. Rīcībā esošie ienākumi pa vecuma grupām (euro, mēnesī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4967 Izmaiņas veiktas: 12.04.2018

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2016 (13)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-15, 16-24, 25-34, ..., 65+ (8)
  3. Rādītājs: Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, Vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, (2)


 9. IIG110. Visu mājsaimniecību rīcība esošo ienākumu sadalījums pa ienākumu grupām (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7620 Izmaiņas veiktas: 06.06.2018

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2016 (13)
  2. Rādītājs: Mājsaimniecību ekvivalentie rīcībā esošie (neto) ienākumi, Mājsaimniecību rīcībā esošie (neto) ienākumi, (2)
  3. Ienākumu grupa: Pavisam, 1. deciļu grupa (nabadzīgākā), 2. deciļu grupa, 3. deciļu grupa, ..., 5. kvintiļu grupa (bagātākā) (16)