MBG151. Mājsaimniecības patēriņa izdevumu detalizēts sastāvs (ECOICOP) vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gadā (euro)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Patēriņa izdevumi

Kopā 514 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 16 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Pilsētas/ Lauki Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 3 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
30.07.2020.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas metodoloģijas daļa
Mērvienība:
Euro
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
MBG151
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Līdz 2014. gadam dati pieejami saskaņā ar COICOP klasifikāciju, savukārt sākot no 2015. gada patēriņa izdevumi publicēti atbilstoši Eiropas individuālā patēriņa veidu klasifikācijai (ECOICOP), līdz ar to dati ir salīdzināmi tikai klašu līmenī. ECOICOP aizstāj līdz šim izmantoto COICOP klasifikāciju. Patēriņa izdevumi atbilstoši COICOP klasifikācijai par periodu līdz 2014. gadam datu lietotājiem arī turpmāk būs pieejami CSP datubāzēs.
Salīdzinot patēriņa izdevumu laikrindas izmaiņas detalizētā līmenī no 2002. gada līdz 2014. gadam (ieskaitot) ar jauno laikrindu no 2015. gada, jāņem vērā, ka tās daļēji ietekmējušas arī izmaiņas metodoloģijā (klasifikācijā). Būtiskākās izmaiņas notikušas grupās „Pārtika”, „Citi citur neklasificēti ar mājokli saistīti pakalpojumi” un „Mājokļa apkopes un remonta pakalpojumi”. Līdz ar to saistībā ar jaunās Eurostat rekomendētās ECOICOP starptautiskās patēriņa izdevumu veidu klasifikācijas maiņu, daļa dārzeņu kulinārijas, kuri līdz šim tika klasificēti pie „Dārzeņiem” un daļa gaļas un zivju kulinārijas izstrādājumu, kuri līdz šim tika klasificēti pie „Gaļas” un „Zivīm”, no 2015. gada tiek klasificēti pie 'Citiem citur neklasificētiem produktiem”. Ekspluatācijas izdevumi privatizētiem daudzdzīvokļu namiem no 2005. gada līdz 2014. gadam tika klasificēti kā „Mājokļa uzturēšana un remonts”. No 2015. gada tos klasificē „Citi citur neklasificēti ar mājokli saistīti pakalpojumi”. Arī citās grupās izmaiņas izdevumos daļēji varēja ietekmēt izmaiņas metodoloģijā (pāreja uz jauno ECOICOP klasifikāciju).
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi